1.0 » Updates

Updates

Afronding het Nieuwe Studielink project

Zoals reeds gecommuniceerd zal per 1 juni 2019 het project van het Nieuwe Studielink officieel afgerond zijn. Op dit moment worden de laatste functionaliteiten ontwikkeld binnen het project en aansluitend volgt nog een testtraject, waarover binnenkort gecommuniceerd wordt. Release versie 1.0 Er zal de komende weken gewerkt worden aan openstaande bevindingenRead More →

0 comments

Export functionaliteit – Studielink Dashboard

In deze fase van het project moet er kritisch gekeken worden wat binnen de afronding van het project gerealiseerd kan en moet worden. Dit gaat ook op voor de export functie die aanwezig was in het oude systeem als er gegevens in een “grid” (tabel) geselecteerd konden worden op het scherm. UitRead More →

0 comments

Te vervallen User Stories

In de laatste fase van het project Het Nieuwe Studielink komen de resterende delen van het project steeds beter in zicht. Dit betreft onder andere de nog te ontwikkelen User Stories naar aanleiding van de eerder ingediende wijzigingsverzoeken. Velen daarvan zijn in het begin van het project opgesteld en voorRead More →

0 comments

Roadmap 1.1

In september 2018 is er een roadmap gemaakt om de nog te komen ontwikkelingen omtrent het Nieuwe Studielink in kaart te brengen. Er zijn sinds die tijd al veel functionaliteiten en releases opgeleverd en zodoende is er een update gedaan van deze roadmap. De vernieuwde roadmap is via de volgendeRead More →

0 comments

Fallback plan HNS

In ieder project bestaat een risico dat, ondanks allerlei maatregelen gedurende de uitvoering van het project, het projectresultaat niet correct functioneert. Het project Het Nieuwe Studielink is daarop geen uitzondering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen die tijdens het project genomen worden om onderkende risico’s te mitigeren en een FallbackRead More →

0 comments