Instelling aan het woord: Maastricht University

Instelling aan het woord: Maastricht University

Tijdens de ontwikkeling van Het Nieuwe Studielink komen diverse themagroepen tijdens bijeenkomsten samen. In ‘Instelling aan het woord’ blikt een van de deelnemers terug op de bijeenkomst en deelt zijn/haar ervaring. In de eerste editie van ‘Instelling aan het woord’ is Mieke Weijers, lid van de redactiegroep, aan het woord.

Hoe is de redactiegroep tot stand gekomen?
Stichting Studielink was op zoek naar vertegenwoordigers vanuit de instellingen om teksten door te nemen die op Het Nieuwe Studielink verschijnen. De instellingen worden door Stichting Studielink beschouwd als de ‘eigenaren’ van Studielink en werkt dus in opdracht van de instellingen. Daarom is het belangrijk dat instellingen hun zegje kunnen doen, want iedere instelling maakt op een eigen manier gebruik van Studielink. Uiteindelijk zijn er bij de redactiegroep uiteenlopende instellingen aangesloten.

Hoe heb jij de bijeenkomst ervaren?
Ik vond dat de redactiegroep-bijeenkomst goed is verlopen. Er ontstonden uiteraard discussies, omdat niet alle instellingen op dezelfde manier werken, maar de discussies waren wel opbouwend. We zijn van start gegaan met de front page, de eerste pagina waarop je als student belandt. In het prototype van Het Nieuwe Studielink verschenen drie blokken naast elkaar; dat leverde discussie op. Het eerste blok had betrekking op Studielink en wat Studielink is, het tweede blok was bedoeld voor inloggen met DigiD en het derde blok voor inloggen zonder DigiD. Dit leverde gespreksstof op, wat uiteindelijk heeft geleid tot een wijziging van drie naar twee blokken. Deze wijziging is wel in positief overleg tot stand gekomen en dit was kenmerkend voor de gehele bijeenkomst. Hoewel de instellingen verschillend van aard waren, liepen de meningen niet al te ver uiteen. De kritiek was opbouwend, waarmee de website meer logisch, handig en gebruiksvriendelijk kan worden gemaakt voor al onze studenten.

Hoe beoordeel jij Het Nieuwe Studielink zoals tot nu toe gebouwd en getoond is?
Ik vond het prototype van Het Nieuwe Studielink er overzichtelijk uitzien. Het oogde fris, het brengt de juiste informatie op logische wijze over. Het is doelgericht, er zijn geen filmpjes of plaatjes die zorgen voor afleiding.

Hoe deel jij intern de laatste informatie over Het Nieuwe Studielink?
Ik heb veel contact met de Studielink Coördinator van Maastricht University. Zij informeert mij over de nieuwste ontwikkeling en ik beantwoord vragen met betrekking tot Het Nieuwe Studielink.

Welke verwachting heb jij bij Het Nieuwe Studielink?
Ik verwacht van Het Nieuwe Studielink dat de student in één oogopslag ziet wat er moet gebeuren. De weg naar de inschrijving moet soepel verlopen. Er wordt via de website helder gecommuniceerd wat de student moet doen om bij een instelling een inschrijving te kunnen doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *