Blog: Sprint 13

Blog: Sprint 13

In de, dan nog redelijk koele, “Villa 3” ruimte van QDelft nemen we plaats voor alweer de 13e sprint review van het nieuwe Studielink. Het is volle bak, alle stoelen zijn bezet en daarnaast schuiven virtueel Studielink collega’s in Utrecht aan. De opzet van de 1 uur durende sprint review is gelijk aan die hiervoor; de inhoud van de demo wordt kort ingeleid, aandachtspunten komen aan bod, er wordt vooruitgeblikt vanuit “Analyse en Design” en de inhoud van de volgende sprint wordt doorgenomen.

Het thema van deze sprint 13 is “BackToTheFuture”, wat bij iedereen een belletje doet rinkelen. Al is het in dit geval van voor mijn tijd. Het thema slaat op de tool die tijdens deze sprint in basale vorm is gebouwd en in staat zal stellen tot “tijdreizen” op testomgevingen. Met name bij het testen van de Selectie&Plaatsing functionaliteit, kwamen we er binnen Studielink achter dat het heel handig zou zijn om zelf de datum op een testomgeving aan te kunnen passen. Op die manier kan in korte tijd een jaarcyclus worden nagespeeld. Deze “TimeTravelTool”, TTT voor intimi, wordt nu dus ook onderdeel van het nieuwe Studielink. Zelfs met mogelijkheden om de tool in- en uit te schakelen per testomgeving en per onderdeel van de applicatie (Front Office/Dashboard) de tijd te verzetten. Uiteraard wordt de productie-omgeving niet voorzien van deze vorm van magie, anders zou aanmelden voor 15 januari voor niemand meer een uitdaging zijn.

Verder bevatte deze sprint meer technische zaken, rond referentietabellen en datamigratie. Ook het tonen van openstellingstermijnen (ingericht door de instelling) aan de student is gerealiseerd en het  tabblad “aanmeldingen” in het instellingendashboard.

Inmiddels bevatten sprints steeds vaker “verbeter-user-storys”, die naar aanleiding van nieuwe inzichten worden toegepast op reeds gerealiseerde functionaliteit. Een dergelijke story kan ook verbeteringen in de manier van werken bevatten, zo hebben de ontwikkelaars bij ingewikkelder wordende functionaliteit meer informatie nodig voor het bouwen hiervan en is er bijvoorbeeld meer behoefte aan de werking van een proces te duiden in flow-charts, in plaats van enkel “platte tekst”.

Tijdens de sprint review worden alle aanwezigen altijd aangemoedigd zoveel mogelijk feedback te geven, wat dit keer bijvoorbeeld leidde tot op meer plekken “vraagtekentjes” op te nemen in de Front Office student, waar direct meer informatie gegeven kan worden over een bepaald veld.

Vanuit “Analyse en Design” werd toegelicht dat de voorbereidingen voor de Q3 release qua uitwerking in volle gang zijn. Belangrijkste functionaliteiten in deze release zijn betaling en Digitale Verblijfsaanvragen Studie (DVS). Beiden behoorlijk omvangrijke functionaliteit. De betaalmodule in Studielink is complex, zeker met de komst van Digitaal Incasso Machtigen, waarbij gekoppeld wordt aan de banken via een routeringspunt. Bij DVS is goede afstemming met de IND en JustID nodig, dat zal volgende week al opgestart worden.

Maar qua bouw nu eerst de volgende sprint, welke geheel in het teken van vooropleidingsgegevens staat!

Floor Veld

Business Consultant Stichting Studielink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *