Voorgenomen besluiten november 2017

Voorgenomen besluiten november 2017

De voorgenomen besluiten van Het Nieuwe Studielink van november 2017 zijn op een rij gezet:

171107 Besluiten Het Nieuwe Studielink november 2017

Vragen over de voorgenomen besluiten kunnen worden gesteld tijdens het HO-ketenoverleg van 5 december 2017 of voor die tijd via nieuw@studielink.nl. Bezwaren kunnen uiterlijk tot en met vrijdag 8 december 2017 kenbaar worden gemaakt via hetzelfde e-mailadres, met uitzondering van het voorgenomen besluit over de nieuwe manier van inrichten van de instellingsvragen. Voor dit laatste besluit geldt als uiterste reactiemoment het HO-ketenoverleg van 5 december a.s. Dossierhouders die niet naar het HO-ketenoverleg komen, kunnen hun reactie tot en met 4 december 2017 aanleveren. De reden hiervoor is dat de ontwikkeling van dit onderdeel in Q1-2018 start en gereed moet zijn voor Q2 2018. Het besluit hierover moet daarom in de bijeenkomst van de stuurgroep van 7 december 2017 genomen worden.
Overigens zal op 23 november a.s. een bijeenkomst plaatsvinden met de instellingsmedewerkers die zich daadwerkelijk met het inrichten van de instellingsvragen bezig houden, omdat de nieuwe oplossing vooral voor hen werkbaar moet zijn.

Mochten er naar aanleiding van de besluiten nog vragen zijn, dan horen we ze graag via nieuw@studielink.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *