Rapportage Nul Monitor

Rapportage Nul Monitor

Om de gereedheid van betrokkenen bij het project ‘Het Nieuwe Studielink’ in kaart te brengen is er op basis van de blauwdruk een monitor uitgevoerd. De monitor toont of de gewenste resultaten zoals opgenomen in de blauwdruk, tijdig zijn gerealiseerd. Tussen 24 januari en begin februari is een enquête ingevuld door alle aangemerkte dossierhouders. Deze eerste monitor bevat slechts een beperkt aantal resultaten en dient voornamelijk als proefmonitor. Het doel van de proefmonitor is dat de instellingen bekend raken met de werkwijze. Zie voor de volledige rapportage, inclusief de voortgang van de blauwdruk aan de kant van Qdelft en Stichting Studielink, het volgende document: 15021028 Monitor rapportage v1.0. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *