Voortgang gecombineerde GAT en Ketentest 2

Voortgang gecombineerde GAT en Ketentest 2

De afgelopen tijd is er veel getest. Hieronder volgt een korte update over de afgelopen periode.

Op dit moment hebben 29 instellingen getest of zijn nog aan het testen. Gerekend vanuit de instellingen die al (deels) getest hebben, is 66% van de processen succesvol doorlopen. Omdat niet iedere instelling dezelfde werkwijze kent of hetzelfde SIS gebruikt kan dit voor iedere instelling anders zijn. Wat bij het ene SIS goed gaat, gaat bij de andere weer minder goed.
Qua voortgang op basis van alle instellingen is de ketentest op 60%. Dat is een zeer goede score en het is goed te zien dat bijna iedereen hard aan het mee testen is.

Uitgaande van de monitorformulieren zijn er: 

  • 27 unieke bevindingen met impact op het proces die nader worden onderzocht. 5 van deze bevindingen zijn van lage impact.
  • 18 bevindingen die geen impact hebben op de procesgang. Hier zijn de processen dan gewoon succesvol afgerond. Deze meldingen worden uiteraard wel onderzocht.
  • 11 bevindingen gedaan ten gevolge van functionaliteiten die nog gebouwd moeten worden. Om de kwaliteit van de huidige release goed te kunnen bepalen zijn deze issues niet meegenomen in de cijfers voor deze ketentest. De functionaliteiten zullen wel opgeleverd worden voor de finale ketentest (Q3).

Het is duidelijk zichtbaar dat iedereen nu zoveel mogelijk probeert te achterhalen of een melding reeds eerder is gedaan, alvorens een nieuw issue in te brengen in Jira. Dank daarvoor! Het scheelt echt een hoop voor iedereen die met de bevindingen aan de slag moet.

Enkele bevindingen die meermalen voorkomen:

  • Het wijzigen van de adresgegeven lijkt niet goed te gaan. Dit issue (SLSD-1095) is door meerdere instelling aangemeld en is ondertussen in onderzoek genomen.
  • Msg34 wordt bij meerdere instellingen afgekeurd zonder dat er sprake is van een actief VtI.
    Deze melding (Verzoek tot inschrijving bestaat al) is ondertussen onderkend en wordt opgelost.
  • Meerdere instellingen hebben ook melding gedaan van het feit dat in msg30 het teruggekoppeld O-nummer in de verkeerde rubriek staat. Dit is al een oudere ‘bug’. Een en ander blijkt het gevolg te zijn van het oplossen van een probleem in msg04 waardoor deze fout weer tevoorschijn is gekomen. Dit wordt uiteraard opgelost.

Uiteraard spelen er veel meer zaken en daarom verwijzen wij dan ook graag naar Jira waar iedereen de bevindingen kan inzien.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, we horen ze graag via hnstestteam@studielink.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *