Terugkoppeling vragen rondom voorgenomen besluiten juni 2018

Terugkoppeling vragen rondom voorgenomen besluiten juni 2018

De voorgenomen besluiten voor de maand juni voor Het Nieuwe Studielink zijn enkele weken geleden per e-mail voorgelegd aan de dossierhouders. Deze voorgenomen besluiten zijn vervolgens toegelicht bij het HO-Ketenoverleg van 26 juni jl. Tijdens dit overleg werden een aantal vragen gesteld. Hieronder is een terugkoppeling op de gestelde vragen weergegeven.

Geen inkomende berichten (vanuit SIS) vanuit Dashboard instellingen opnieuw aanbieden aan Studielink
Soms kunnen inkomende berichten van de instelling om diverse redenen niet goed verwerkt worden. In het huidige Studielink is het mogelijk om vanuit het Dashboard Instellingen, tabblad berichtenverkeer, opnieuw het afgekeurde bericht “naar Studielink” te versturen. Hierdoor wordt het bericht opnieuw voor verwerking aangeboden. Het voorstel is om de functionaliteit om afgekeurde berichten vanuit het Dashboard Instellingen opnieuw aan Studielink aan te bieden niet te herbouwen.

Er komt een retry mechanisme waarmee berichten die worden afgekeurd (als gevolg van onder andere volgordelijkheid van berichten) automatisch opnieuw worden verwerkt. Instellingen kunnen berichten niet meer opnieuw vanuit het Studielink dashboard laten verwerken. Indien het noodzakelijk is om toch een bericht opnieuw aan te bieden, dan doet de onderwijsinstelling dit vanuit het SIS of vanuit de eigen adapter. Indien een probleem op deze manier niet opgelost kan worden, dan kan eventueel een call aangemaakt worden bij de Studielink Servicedesk om het Studielink systeem het bericht opnieuw te laten verwerken.

Tijdens het HO-Ketenoverleg werden de volgende vragen gesteld. Onder de gestelde vraag staat het geformuleerde antwoord vanuit QDelft en Stichting Studielink weergegeven:

1.    Hoe lang/vaak wordt een bericht opnieuw aangeboden via dit retry mechanisme? Blijft er geprobeerd worden een bericht eindeloos opnieuw te verwerken in Studielink? Of zit er een limiet op hoe vaak dit gebeurt?

Er wordt nu uitgegaan van een progressief retry mechanisme, dat eerst kort op elkaar en daarna met grotere tussenpozen opnieuw probeert het bericht aan te bieden aan Studielink. Het exacte schema moet nog worden vastgesteld, maar het zou bijvoorbeeld een schema van opnieuw aanbieden na 10 seconden, 20 seconden, 40 seconden, 1 minuut etc. kunnen zijn. Na een aantal uur wordt het retry mechanisme voor het bewuste bericht beëindigd, waardoor het bericht een definitieve ‘foutstatus’ krijgt. Indien nodig kan (technisch) beheer het bericht opnieuw voor verwerking selecteren.

2.    Heeft dit retry mechanisme effect op de volgordelijkheid in het afhandelen van berichten? Sommige berichten kunnen pas afgeleverd worden, als een bericht dat ervoor gestuurd is verwerkt is. Zorgt dit retry mechanisme ervoor dat berichten in de queue lopen, doordat het mechanisme nog bezig is een eerder verstuurd bericht af te leveren aan Studielink?

Binnenkomende berichten worden niet in een vaste volgorde afgehandeld, wel krijgen ‘oudere’ berichten voorrang op ‘nieuwere’ berichten. Als er een retry van een binnenkomend bericht wordt uitgevoerd (bv. als een student niet wordt gevonden) dan houdt dit niet de verwerking van andere berichten op. Overigens vindt er geen retry plaats indien berichten direct/synchroon worden afgewezen, dus als de instelling een fout terugkrijgt als antwoord. Uitgaande berichten krijgen een retry als het niet gelukt is ze af te leveren. Bij het afleveren van berichten wordt de volgorde van aanmaak gehandhaafd. Dat betekent dat als een bericht niet wordt geaccepteerd (bv. indien de service van het SIS uit de lucht is) hetzelfde bericht een aantal keer opnieuw wordt aangeboden.

Conversie brokerberichten
In de visie voor de dataconversie is uitgegaan van het overnemen van alle brokerberichten tot twee studiejaren terug als naslagwerk. Gezien de druk op het project én het livegang-weekend is het doel gesteld om alleen de echt noodzakelijke gegevens te migreren. Vaak zijn de berichten ook in het SIS bij de instelling in te zien. Het voorgenomen besluit ligt daarom voor om brokerberichten niet te converteren. De berichten die in het oude Studielink verstuurd zijn zullen beschikbaar blijven als naslagwerk.

Tijdens het HO-Ketenoverleg werd gevraagd:

1.    Op welke manier worden de ‘oude’ brokerberichten tot 2 studiejaren terug, beschikbaar gesteld als naslagwerk?

De brokerberichten zijn de eerste maanden na livegang nog beschikbaar in het oude Studielink. QDelft zal de database met brokerberichten in zijn geheel overnemen en ervoor zorgen dat de berichten nog enkele jaren bewaard blijven. De berichten zullen ook beschikbaar gesteld worden voor de instellingen, niet in HNS maar als aparte omgeving. Hoe dit precies vorm zal krijgen moet nog bepaald worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *