Terugkoppeling go/no-go moment

Terugkoppeling go/no-go moment

Voorafgaand aan 4 oktober 2018, de beoogde go-live datum van Het Nieuwe Studielink (HNS), zijn drie momenten gedefinieerd waarop expliciet en formeel besluitvorming plaatsvindt omtrent het live gaan van de applicatie. Het eerste moment heeft plaatsgevonden op 18 mei 2018. Vorige week heeft de stuurgroep HNS een besluit genomen tijdens het tweede moment.

Op woensdag 11 juli jl. werd de WAR gevraagd een advies te geven met betrekking tot de voortgang van Het Nieuwe Studielink. Instellingen maken zich grote zorgen over de stand van zaken rondom het project. Het gaat hierbij met name om het berichtenverkeer, het testen maar ook de algehele voortgang zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een document met alle (vervallen) controles. Als nu het echte besluit genomen zou worden dan was een no-go onvermijdelijk geweest. De meeste WAR-leden vinden het belangrijk dat het project de komende weken doorwerkt om wat mogelijk is snel op te lossen. Om deze reden is een Go gegeven. Het uitgebreide verslag van de WAR vergadering is hier te lezen: WAR verslag.

Na het advies van de WAR volgde op donderdagmiddag 12 juli de webinar over HNS, waarin projectleider Walter Groen instellingen op de hoogte bracht van het advies vanuit de WAR en Stichting Studielink én het advies dat zou worden voorgelegd aan de stuurgroep. Tevens heeft hij het eerder genomen besluit toegelicht om Digitale Verblijfsaanvragen Studie (DVS) later in gebruik te nemen. Meer achtergrondinformatie over dit besluit is terug te vinden in de stuurgroep notitie.

De webinar, bijbehorende PowerPoint presentatie en een overzicht van de door instellingen gestelde vragen, voorzien van antwoorden, zijn hier terug te vinden.

Vorige week vrijdag heeft de stuurgroep van HNS een positief advies uitgebracht, waarna het bestuur Studielink zich maandag 16 juli heeft uitgesproken over de voortgang. Aan het bestuur Studielink is gevraagd het positieve advies van de stuurgroep te bekrachtigen, en dit hebben zij gedaan.
Eind augustus zal het derde en laatste moment van besluitvorming in het project plaatsvinden.

Vragen of opmerkingen hierover zijn welkom via nieuw@studielink.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *