Finale Ketentest: testbenodigdheden

Finale Ketentest: testbenodigdheden

De Finale Ketentest (FKT) staat alweer voor de deur. Vanaf maandag 6 augustus 2018 tot en met 22 augustus 2018 kunnen de testers van start gaan met FKT. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste feiten en benodigdheden.

Webinar
Op donderdag 2 augustus heeft er een webinar plaatsgevonden. Hierin heeft de Testmanager HNS, Peter van Kan, de Finale Ketentest nader toegelicht. De webinar, bijbehorende PowerPoint presentatie en een overzicht van de door instellingen gestelde vragen, voorzien van antwoorden, zijn hier terug te vinden.

BSN’s per instelling
Iedere deelnemende instelling heeft 15 BSN’s ontvangen, waarmee ingelogd kan worden op de ketentestomgeving Frontend Studenten. Deze keer willen we ook andere testen doen met de BSN’s dan alleen VtI testen. Samen met DUO zullen daarom diverse BSN’s gedurende de FKT een mutatie ondergaan.

Toegang testomgeving
Tijdens de Finale Ketentest zullen we nog gebruik maken van de webmail stub. De testomgevingen en de webmail stub kunnen bereikt worden via de volgende URL’s:

Applicatie URL Gebruikersnaam   Wachtwoord  
Frontend Studenten https://studielink-student-k.test.qdelft.nl/ sl-keten-account *
Frontend Dashboard Instellingen https://studielink-beheer-k.test.qdelft.nl/ sl-keten-account *
Webmail stub https://studielink-stub-smtp-webmail-k.test.qdelft.nl/ sl-keten-account *

* De wachtwoorden zijn per mail verstuurd aan de deelnemende instellingen.

De bovenstaande wachtwoorden dienen dus in het eerste scherm ingevoerd te worden. Na het invoeren van deze gegevens kom je bij een tweede inlogscherm. Daar dien je gebruik te maken van Google Authenticator, waarna je naar de Ketentestomgeving wordt geleid. Instellingen die niet kunnen inloggen, kunnen contact opnemen via hnstestteam@studielink.nl.

De testomgevingen zijn beschikbaar tijdens werkdagen van 7:00 – 19:00 uur. Mocht er tijdens de testperiode een spoedpatch uitgevoerd moeten worden, dan zal dit gebeuren tussen 12.00 – 13.00 uur. Van te voren zal er gecommuniceerd worden wanneer dit het geval is.

Bevindingen
De testbevindingen van FKT worden geregistreerd in JIRA. Stichting Studielink doet een eerste analyse op de bevinding (status “Waiting for Support”) en zet deze indien nodig door naar QDelft voor verdere analyse (status “Analyse”). De status “In Progress” wordt door QDelft gebruikt voor de terugkoppeling van QDelft naar Stichting Studielink. Voor het aanleveren van een bevinding dient het bevindingenformulier volledig ingevuld te worden.

Let bij het invullen specifiek op:

  • Reproductiestappen
  • Studielinknummer
  • Inschrijfvolgnummer
  • Tijdstip van testen

Let op: voor een goede afhandeling van de bevinding is het van belang om bij registratie de bevinding op “ketentest 3” (reeds geselecteerd) te laten staan en niet te wijzigen. Urgente bevindingen die direct opgepakt dienen te worden, kunnen worden gemeld via het telefoonnummer 015 – 3030103.

Finale Ketentest rapportage
Om jullie van zoveel mogelijk informatie te voorzien inzake de voortgang en resultaten is een speciale webpagina in het leven geroepen. Deze pagina is momenteel nog in opbouw. Via deze link zijn tijdens de testperiode dagelijks bijgewerkte rapportages zien. Wat nu te zien is, is nog fake. Vanaf 6 augustus toont deze pagina de werkelijke waardes.

Testscenario’s
De testscenario’s zijn gereed en via de volgende link te bekijken: Testscenario’s FKT. Op het voorblad staat een instructie voor het gebruik van de testscenario’s. We willen jullie vragen om deze instructie aandachtig door te nemen.
De scenario’s zijn algemener beschreven dan bij de voorgaande ketentesttrajecten, tevens zijn variatiestappen toegevoegd, waardoor binnen een scenario verschillende specifieke situaties worden weergegeven. Tijdens de webinar van 2 augustus worden de testscenario’s verder toegelicht. Voor dit testtraject is het van een nog groter belang dan bij de voorgaande ketentesten, dat instellingen eigen situaties testen en er dus zogenaamde free-format testen worden uitgevoerd.
Anders dan in de vorige ketentesten wordt er geen apart testmonitor formulier meer meegestuurd. Wij vragen jullie als testers om per scenario aan te geven of de test wel of niet goed is verlopen. Daartoe is in de scenario’s een kolom ‘OK/NOK’ toegevoegd. Als een onderdeel ‘NOK’ is dan is het verzoek om het bijbehorende Jira nummer toe te voegen in de betreffende kolom. Graag willen we jullie vragen om het ingevulde Excel bestand Testscenario’s FKT na iedere testronde (minimaal 1x per week) te retourneren naar hnstestteam@studielink.nl.

Scope FKT
Bij het schrijven van het Detail Testplan voor de Finale Ketentest was het nog niet voor 100% duidelijk wat er opgeleverd zou worden voor de Finale Ketentest. Ondertussen zijn de nodige onderwerpen doorgevoerd en het is nu ook duidelijk wat er aan bevindingen van de vorige ketentest is opgelost en voor hertest is aangeboden. Dit staat beschreven in het document Scope finale ketentest ‘Scope finaletest’. In dit document proberen we zo compleet mogelijk de scope van de FKT te beschrijven, maar er zal komende week ongetwijfeld nog het een en ander kunnen veranderen. De nieuwste versie van dit document zal via de projectwebsite te raadplegen zijn.

DIM proces
In de Finale Ketentest is er de mogelijkheid om het DIM proces te testen tegen de testomgeving van een bank of gebruik te blijven maken van de DIM-stub. Dit is geheel naar eigen keus. ING-Bank en ABN-Amro hebben hun testomgevingen ter beschikking gesteld.
Wil je met een testomgeving van een bank testen, dan dien je één van onderstaande banken met hun MerchantID’s in te voeren in de beheermodule:

Bankinstelling MerchantID
ING Bank 0050010405
ABN-Amro 0030000341

 

Helaas kennen de testomgevingen van beide banken wel enkele beperkingen, namelijk:

o    De tester wordt direct weer terug gerouteerd naar HNS. Er komt geen scherm van de huisbank naar voren (zoals in het echt of met de stub wel gebeurt).

o    De machtiging wordt altijd succesvol afgegeven.

o    Het resultaat wat terugkomt is altijd positief. De testomgevingen van de banken kunnen helaas niet gemanipuleerd worden (black-box).

Kies je in de beheerapplicatie voor een andere bank dan één van bovenstaande banken, dan maak je automatisch gebruik van de stub.

Known-error
In de frontend wordt de buitenlandse postcodecheck ingebouwd. Op de versie die in de Ketentestomgeving staat is het nu nog mogelijk om een buitenlandse postcode in te voeren die niet aan de lengterestricties van het bijbehorende land voldoet (dus ook in de Finale Ketentest). Deze komt terecht in een msg03 richting het SIS. Deze heeft mogelijk geen check op de buitenlandse postcode en accepteert deze gewoon. Deze postcode komt dan vervolgens weer in een msg04, msg06 of msg34 richting HNS. Daar wordt het bericht afgekeurd, omdat daarvoor de buitenlandse postcodecheck al geïmplementeerd is in de versie van de KVA agent die in de ketentestomgeving staat.

Dit probleem is geconstateerd i.c.m. de KVA Stub. Deze neemt de postcode uit msg03 over om een msg04, msg06 of msg34 te maken.

Finale Ketentest Detailtestplan
Het Detailtestplan voor FKT is te raadplegen via de volgende link: Detail Testplan HNS Finale ketentest v1_01

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, we horen ze graag via hnstestteam@studielink.nl  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *