Mijlpaal: Go-advies livegang HNS op 10 oktober!

Mijlpaal: Go-advies livegang HNS op 10 oktober!

Nadat de Wijzigings Advies Raad (WAR) en de Stuurgroep HNS vorige week al een unaniem Go-advies met betrekking tot de livegang afgaven, heeft ook het bestuur Studielink ingestemd met een livegang van Het Nieuwe Studielink in oktober. Dit is een mooie mijlpaal op de weg naar een nieuw Studielink!

De Go-adviezen zijn door de verschillende gremia afgegeven onder bepaalde voorwaarden, namelijk dat er de komende tijd nog een aantal blokkerende issues worden opgelost. Zoals tijdens de webinar op donderdag 30 augustus jl. al werd toegelicht door Projectleider Walter Groen zal de datum van livegang verschuiven van 4 naar 10 oktober 2018. Hier is voor gekozen omdat er meer tijd nodig is om nog een aantal voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor een soepele livegang.

Voorafgaand aan de livegang zal er een laatste ketentest plaatsvinden. De test vangt aan op dinsdag 11 september en zal duren tot en met vrijdag 28 september. Neemt jouw instelling ook dit keer weer deel aan het testtraject? Stuur dan zsm een mail naar nieuw@studielink.nl. Het detailtestplan zal binnenkort gedeeld worden.

Belangrijk!
Met het oog op de naderende livegang is het van belang dat alle instellingen hun inrichting in Het Nieuwe Studielink tijdig gereed hebben. Om het proces goed te laten verlopen is het van belang dat alle instellingen de inrichting voltooid hebben vóór 10 september 2018.

– AANVULLING – 

  • Sinds mei is het Dashboard Instellingen van HNS live. Alle instellingen hebben hiervoor inloggegevens ontvangen. Opnieuw inloggegevens ontvangen? Neem contact op met de Servicedesk van QDelft.
  • Het Dashboard Instellingen HNS is gevuld met inrichtingsdata vanuit het huidige Studielink met betrekking tot het collegejaar 2018-2019, zoals ingericht op 18 mei 2018.
  • Indien er tussen 18 mei 2018 en oktober 2018 aanpassingen op de inrichting van het huidige Studielink worden gedaan, dienen die ook in HNS handmatig doorgevoerd te worden, dit wordt niet automatisch aangepast in het Dashboard HNS.
  • Sinds juli 2018 worden er proefconversies uitgevoerd. Met de conversie wordt gekeken of de geconverteerde data op juiste wijze vanuit het huidige Studielink in HNS worden gezet.
  • Op 10 september wordt de eerste proefconversie op de P-omgeving gezet. Dit is de eerste proef om te achterhalen of de conversie op productie ook goed zal verlopen in oktober.
  • Op 24 september wordt de tweede (en laatste) proefconversie op de P-omgeving gezet. Dit is een finale proef om te achterhalen of de conversie tijdens go live goed zal verlopen.
  • Wij adviseren om de inrichting voor 10 september voltooid te hebben, aangezien dan via de proefconversie gecontroleerd kan worden of alle data op juiste wijze op de P-omgeving overgezet worden. Het betreft dan de volgende inrichting:
    • Eventuele wijzigingen, die tussen 18 mei 2018 en nu zijn aangebracht op het huidige Studielink, ook door te voeren op het Dashboard Instellingen HNS.
  • De inrichting van collegejaar 2019-2020 op het Dashboard Instellingen HNS dient vóór livegang gereed te zijn.

Kortom, mocht een instelling het niet redden om dit voor 10 september te doen, dan heeft dit als consequentie dat er bij de proefconversie veel fouten naar boven komen voor desbetreffende instelling. Er kan dus niet goed gecontroleerd worden of alle data op juiste wijze vanuit het huidige naar het Nieuwe Studielink overgezet zijn. Eventueel is er een tweede (en laatste) mogelijkheid om dit te controleren, namelijk door de inrichting voor 24 september te voltooien, aangezien daarna een tweede en laatste proefconversie plaatsvindt.

Dit betekent dat de inrichting voor 10 september betrekking heeft op opleidingen en koppelingen en nog niet op de zaken zoals emailberichten en vragenlijst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *