Detailinformatie HNS

Detailinformatie HNS

Graag willen wij jullie informeren over een aantal zaken.

Livegang HNS
Op basis van de notitie van vorige week aan dossierhouders en de reacties die we daarop hebben ontvangen, hebben we het definitieve besluit genomen dat:

  • De frontoffice voor studenten sluit op 30 september 23:59 uur.
  • De midoffice sluit op 1 oktober 12:00 uur.

Standby tijdens opstarten HNS
Als de conversie geslaagd is gaan we vanaf 8 oktober geleidelijk de opgespaarde berichten van de dagen daarvoor verwerken in het nieuwe Studielink. In de periode van 8 t/m 12 oktober is het daarom van belang dat zowel ketenpartners als DUO, maar ook de specialisten van de SIS-en en de deskundigen bij de instellingen paraat staan. Omdat we de berichten op volgorde van binnenkomst gaan verwerken, weten we nu nog niet of en wanneer we welk SIS en welke instelling nodig hebben. Het is wel belangrijk dat jullie bereikbaar zijn in die week tussen 8:30-17:00 uur om als het nodig is tijd vrij te maken om een eventueel probleem vlot op te lossen.

Opvoeren inschrijvingen collegejaar 2019-2020
Instellingen zijn geheel vrij om het huidige Studielink het collegejaar 2019-2020 in te richten. Inschrijvingen en herinschrijvingen voor het collegejaar 2019-2020 worden echter niet meegenomen in de datamigratie van het huidige Studielink naar HNS. Het proces van (her)inschrijven kan –en mag- daarom pas opgestart worden nadat de nieuwe Studielink applicatie open is gezet voor de instellingen.

Controleren ontbrekende alternatieve opleidingscodes
We willen jullie nogmaals wijzen op het belang van het controleren van de alternatieve opleidingen. Zorg ervoor dat de inrichting zoals gedaan op het huidige Studielink voor collegejaar 2018-2019, gelijk is aan de inrichting op Het Nieuwe Studielink voor het collegejaar 2018-2019. Indien dit niet gebeurt, kunnen er mismatches ontstaan tijdens de proefconversie van 24 september en tijdens de echte conversie gedurende de go live.

Wijziging rechten en rollen van accounts
Bij de uitrol van release v0.8 RC1 op de ketenomgeving is nieuwe functionaliteit geïntroduceerd rondom de rechten en rollen van accounts in het Dashboard Instellingen. De oude en nieuwe structuur van de rechten en rollen wijkt dusdanig af dat het niet mogelijk is om de “oude” inrichting over te zetten in de nieuwe structuur. Om die reden zijn nu alle rollen toegewezen aan alle accounts op omgeving K. Als er uitzonderingen zijn gemaakt, zullen die nu ongedaan zijn gemaakt.

Bij de uitrol van deze release naar de acceptatieomgeving op 13 september en naar de productieomgeving op 18 september zal dit ook optreden. In die omgevingen zal er echter een iets andere oplossing komen. De rechten voor instellingsbeheerders zullen worden teruggezet naar de initiële inrichting bij het aanmaken van het account. Hierbij wordt dus alleen de rol “Muteren beheer” toegewezen. Alle rollen van andere accounts zullen worden verwijderd om te voorkomen dat een account meer rollen krijgt dan geoorloofd. Het gevolg is dat instellingsbeheerders een controle moeten doen van de rollen van bestaande accounts en deze moeten toewijzen waar dit noodzakelijk is.

Indien er vragen zijn naar aanleiding van deze informatie, dan kan er gemaild worden naar nieuw@studielink.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *