Aandachtspunten inrichting Dashboard Instellingen

Aandachtspunten inrichting Dashboard Instellingen

Graag willen wij met betrekking tot de inrichting van het Dashboard Studielink nog een aantal zaken onder de aandacht brengen. Onderstaande is al eerder gecommuniceerd via het document impact genomen besluiten en het document handleiding inrichting dashboard, maar evengoed lichten wij nog een aantal zaken uit.

Werking betaaldatum vanaf en t/m in profiel
In het oude Studielink gaf de student eenmalig een machtiging af voor alle VTI’s bij een bepaalde instelling in een specifiek jaar. In het nieuwe Studielink is dit nog verder doorgevoerd: de machtiging is geheel losgekoppeld van de verzoeken die een student bij een instelling heeft gedaan, en geldt per instelling/per studiejaar. De onderwijsinstelling en het SIS moeten er rekening mee houden dat het eerste actieve verzoek wordt meegestuurd in de betaalberichten. Dit betekent dat de gegevens van de onderwijsinstelling, die doorgegeven worden, de gegevens zijn van het eerste actieve VTI van desbetreffende student in het desbetreffende jaar bij desbetreffende instelling. Dit hoeft niet de opleiding te zijn die de onderwijsinstelling heeft gekoppeld aan de betaalgegevens of de opleiding die de instelling heeft meegestuurd in de msg20.

Daarnaast heeft de koppeling van machtiging aan alleen de instelling/studiejaar tot gevolg dat de student maar één keer de betaalgegevens invult wanneer hij/zij meerdere verzoeken bij een instelling doet. De student kan de betaalgegevens invoeren tussen de datums ‘betaling vanaf’ en ‘betaling t/m’ zoals genoemd in de eerste regel van het profiel. Oftewel: de datums zoals ingevoerd in ‘betaling vanaf’ en ‘betaling t/m’ bij de bovenste/eerste regel van het profiel, gelden ook voor alle instroommomenten die daarna nog ingericht zijn binnen hetzelfde profiel. Het heeft dus geen zin om voor elke maand een andere begin en einddatum van betaling in te stellen.

Onderwijsinstellingen en SIS-sen wordt geadviseerd om op korte termijn de betalingen in het SIS en in de financiële administratie ook verder los te koppelen van de opleidingen. Collegegeld/betalingen zijn voor het hele pakket aan VTI’s/inschrijvingen dat een student in een bepaald jaar bij de betreffende instelling doet of wil gaan doen.

Datum “herinschrijven openstellen vanaf” in de toekomst
De herinschrijvingsfunctionaliteit is in het nieuwe Studielink nog niet gebouwd. Het is wel al mogelijk om de openstellingstermijn in te richten in het instellingsdashboard. Bij het inrichten verschijnt voor de student dan ook de to do actie “regel je herinschrijving”.
Het advies is daarom om een datum verder in de toekomst in te vullen bij “Herinschrijven openstellen vanaf”. Zodra de herinschrijven functionaliteit is gerealiseerd en daarmee is ingeregeld dat de student de To Do actie enkel te zien krijgt als de datum is bereikt, kan de openstellingstermijn alsnog worden ingericht.

Meest recente vragenlijst gebruiken voor productie
De meest recente template van de vragenlijst is beschikbaar via de projectwebsite. Deze versie beschikt over de laatste wijzigingen en kan worden gebruikt voor productie. Klik hier voor de template.

In bericht ‘Bevestiging Uitschrijving’ parameters controleren
Met de uitrol van V0.8 zijn de parameters voor het bericht ‘Bevestiging uitschrijven’ vernieuwd. De tag [Datum bericht] is [Datum uitgeschreven] geworden en de tag [Opleidingsnaam] is nu [Opleidingsnaam (instelling)] geworden.
We adviseren om te controleren of het betreffende bericht voor jouw instelling staat ingericht en om de gebruikte parameters in het bericht waar nodig aan te passen. Deze wijziging is ook doorgevoerd in de berichtenboeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *