Wijziging in inzage Jira meldingen

Wijziging in inzage Jira meldingen

Komende maandag 15 oktober wordt een verandering in het inzien van meldingen in Jira doorgevoerd. Op dit moment kunnen instellingen met een Jira account alle meldingen inzien. Dit komt voort uit de inrichting die nodig was voor de verschillende ketentests. Dit is onwenselijk voor productiemeldingen in verband met informatiebeveiligingsrichtlijnen. Er worden immers persoonsgegevens van studenten uitgewisseld in de meldingen.

Daarom is er een nieuwe werkwijze opgesteld:

  • Instellingen krijgen toegang tot de meldingen die zijn gedaan binnen de accounts van hun instelling;
  • Het inzicht dat instellingen nu hebben in productiemeldingen wordt verwijderd.
  • Instellingen hebben nog geen inzicht meer in oude testbevindingen die niet door henzelf zijn ingediend.
  • Gerelateerde meldingen zullen “gelinkt” worden vanuit de servicedesk en er zal expliciet toegang verleend worden voor die melding;
  • Een indiener van een melding kan er zelf altijd voor kiezen om een melding te delen met een ander account;
  • Het is van belang om 1 incident per melding te hebben. Dit om kruisverbanden te voorkomen;
  • Tijdens de eerstvolgende Ketentest zal het wel mogelijk zijn om bevindingen van elkaar in te zien.

Vragen hierover kunnen gesteld worden via de Studielink Servicedesk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *