S&P in Studielink: Detailtestplan en deelname aan test

S&P in Studielink: Detailtestplan en deelname aan test

Zoals aangekondigd vindt tussen 19 november t/m 12 december de test voor Selectie en Plaatsing (S&P) in de vernieuwde Studielink applicatie plaats. Als eerste voorbereiding op deze testperiode is hier het Detailtestplan SenP HNS v1.0(DTP) te vinden. Het DTP beschrijft onder meer het doel van de test, de planning, de diverse controles die rondom S&P plaatsvinden, de teststrategie en de deelnemers, rollen en verantwoordelijkheden.

Aandachtspunten

Aangezien de aanpak tijdens deze testperiode anders is dan normaliter, wordt hieronder een aantal aandachtspunten uitgelicht:

  • Teneinde het gehele S&P-proces te kunnen doorlopen, moet er gebruik gemaakt worden van tijdreizen. Instellingen hebben op de studenten front-end van de HNS-applicatie de mogelijkheid om zelf de tijdreis datum en tijd aan te passen. Hiervan zal in deze ketentest gebruik worden gemaakt, het is daarbij van essentieel belang dat:
  • Instellingen de tijdreis instructies in de testgevallen opvolgen.
  • Er alleen vooruit in de tijd wordt gegaan. Wanneer een datum/tijd wordt teruggezet naar een eerdere datum/tijd, kan niet gegarandeerd worden dat de Studielink applicatie naar behoren blijft functioneren.

Dit tijdreizen door instellingen, wordt gecombineerd met het ‘aftrappen’ van batchprocessen door QDelft. Op verschillende momenten in de testperiode wordt door QDelft een proces opgestart, wat berichtenverkeer richting het SIS tot gevolg heeft, of ervoor zorgt dat er met teststudenten bepaalde acties in de studenten front-end uitgevoerd kunnen worden.

  • Omdat de totale doorlooptijd van de S&P testen 2,5 week per run is, is het geen optie om met het hertesten van opgeloste bevindingen te wachten tot het einde van de eerste run. Dat zou de uiteindelijke testperiode onacceptabel lang maken.
    Daarom wordt S&P getest met twee separate stromingen;

    • De initiele testrun (T1; collegejaar 19/20)
    • Een tweede testrun voor hertesten (T2; collegejaar 20/21)

Elke testrun volgt zijn eigen tijdlijn waarbij run T2 met een week achterstand parallel loopt aan de tijdlijn van run T1. Omdat er geen sprake is van het verzetten van de systeemtijd en iedere instelling zelf kan tijdreizen is dit goed mogelijk. Zaak is wel dat elke mee testende instelling zich nadrukkelijk houdt aan de tijdlijn van de testrun waar het deel van uit maakt.

Bevestig jouw testdeelname

Graag nodigen wij per SIS maximaal 1 instelling die van S&P gebruik maken uit voor deelname aan deze test. De S&P-test vindt plaats tussen 19 november en 12 december. Wij vragen instellingen behorend tot eenzelfde SIS onderling af te stemmen welke instelling zal deelnemen aan deze test. Aanmelding voor deelname kan per instelling verstuurd worden vóór 10 november naar hnstestteam@studielink.nl

Tijdens de themabijeenkomst van S&P op 14 november zal uitgebreid stilgestaan worden bij zowel de functionaliteit S&P in Studielink, als bij het testtraject. Wij nodigen deelnemers van de S&P-test deel te nemen aan een extra testbijeenkomst na afloop van de lunch op 14 november. Deze extra bijeenkomst duurt ongeveer een uur, hierin zal de testaanpak toegelicht worden, waarna hiermee tevens van start zal worden gegaan tijdens de bijeenkomst.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen deze worden gestuurd naar Testteam Studielink (hnstestteam@studielink.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *