Informatie over incomplete machtiging

Informatie over incomplete machtiging

Zoals bekend is op 10 oktober 2018 de vernieuwde Studielink applicatie in gebruik genomen door studenten. Na openstelling van de vernieuwde applicatie is gebleken dat bij een aantal studenten onterecht de indicator ‘digitale machtiging is verstuurd naar de onderwijsinstelling’ verschijnt. Aangezien desbetreffende studenten in het oude Studielink nog geen machtiging hadden afgegeven voor collegejaar 2018-2019, is uitgezocht wat er precies is gebeurd. In dit bericht geven wij puntsgewijs aan wat er precies is gebeurd en hoe deze situatie wordt opgelost.

Proces afgeven machtiging in oud vs. Vernieuwd Studielink

Wanneer een student zich heeft aangemeld voor een opleiding, dient een machtiging afgegeven te worden aan de onderwijsinstelling via Studielink;

  • OUD STUDIELINK: In 2 stappen geeft student machtiging af: eerst worden betaalgegevens ingevoerd (msg08), vervolgens wordt machtiging bevestigd (msg47). Heeft de student deze twee stappen voltooid, dan verschijnt voor de student ‘digitale machtiging is verstuurd naar de onderwijsinstelling’.
  • NIEUW STUDIELINK: In 1 stap geeft student machtiging af: student voert betaalgegevens in en dient de machtiging direct te bevestigen (msg08 en msg47 worden in 1x naar instelling verstuurd). Is deze stap voltooid, dan verschijnt voor de student ‘digitale machtiging is verstuurd naar de onderwijsinstelling’.

Situatie: Incomplete machtiging incorrect gemigreerd

Een beperkt aantal studenten heeft in het oude Studielink betaalgegevens opgegeven (msg08) maar niet de machtiging bevestigd (via een msg47). Als gevolg van de gewijzigde procesgang heeft een beperkt aantal studenten bij de migratie onterecht de indicator ‘digitale machtiging is verstuurd naar de onderwijsinstelling’ meegekregen.

Hoe om te gaan met deze situatie?

  • De beoordeling door de onderwijsinstelling van de inschrijving van de student voor het huidige collegejaar (2018-2019) vindt plaats op basis van het oude Studielink.
  • Studenten die in het oude Studielink wel hun betaalgegevens hebben ingevoerd (msg08), maar de machtiging niet hebben bevestigd (msg47), hebben een niet-inschrijving voor het collegejaar 2018-2019 als resultaat.
  • Voor de studenten die onterecht de indicator ‘digitale machtiging is verstuurd naar de onderwijsinstelling’ hebben, geldt dat in overleg met de onderwijsinstellingen ervoor gezorgd wordt dat de betaalgegevens van deze student worden verwijderd, zodat in de vernieuwde Studielink applicatie voor zowel student als instelling duidelijk is dat de inschrijving onvolledig is.
  • De instellingen voor wie dit betreft, zijn reeds op de hoogte gebracht. Zij zijn op de hoogte bij welke studenten van hun instelling deze situatie zich heeft voorgedaan.

 

Studielink biedt graag ondersteuning bij eventuele vragen vanuit instellingen rondom deze situatie. Hiervoor kan contact opgenomen worden met het Projectteam van Studielink (nieuw@studielink.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *