Ketentest S&P van start

Ketentest S&P van start

Afgelopen maandag zijn de deelnemers van de ketentest Selectie & Plaatsing van start gegaan met het uitvoeren van de ketentest. De deelnemers hebben de testbenodigdheden ontvangen. Deze testbenodigdheden zijn op te vragen bij het Testteam van Studielink. Binnenkort wordt een eerste tussenrapportage met daarin een stand van zaken gedeeld via de projectwebsite.

Een korte opsomming van de testbenodigdheden:

 • SP00 testscenario: inrichten van een fixus (moet dus bij herhaling doorlopen worden).
 • SP01 testscenario: De collectie met scenario’s aangaande het aanmelden.
  • Let op!  Voor de fysieke scenario’s 3,4 en 5 zijn als preconditie historische inschrijvingen nodig. Omdat deze logischerwijs waarschijnlijk niet op de K-omgeving aanwezig zijn is het mogelijk dat deze scenario’s nu niet mogelijk zijn. Optie die we hier hebben is deze 3 fysieke scenario’s na de ketentest alsnog in het klein uit te voeren d.m.v. van aanmeldingen voor studiejaar 2020-2021.
 • SP02 testscenario: De collectie met scenario’s aangaande het accepteren/weigeren. SP02-1 kan je voor nu overslaan. Deze is voor NA het verzenden va msg52. Voer de scenario’s SP02-2, SP02-2 en SP02-3 uit TOT aan het STOP moment. De eerste stap bevat namelijk steeds het aanmaken van de VTI’s die voor het schakelmoment ’16 januari’ uitgevoerd moeten zijn. Mogelijk heb je enkele sowieso ook al in SP01 of naar eigen inzicht uitgevoerd.
 • Het monitor formulier ten behoeve van het volgen van voortgang en dekkingsgraad. Deze voor nu t/m SP02. Aanvulling volgt met de verzending van volgende week. Wij verzoeken jullie om het formulier op regelmatige basis ingevuld retour te sturen.
 • De checklist.
 • Het hulpformulier om de nodige reacties op aangeboden plaatsen zelf te kunnen voorbereiden.
 • Deelnemers van deze ketentest.
 • BSN’s per instelling.

Daarnaast lichten wij graag nog een tweetal punten uit, dat besproken is tijdens de bijeenkomst op 14 november.

 • Er is afgesproken dat er getest wordt aan de hand van studiejaar 2019-2020.
 • De scenario’s voor SP03 worden volgende week nagezonden.

Testomgeving

Applicatie URL Gebruikersnaam   Wachtwoord  
Frontend Studenten https://studielink-student-k.test.qdelft.nl/ Aan te vragen via Testteam Studielink   Aan te vragen via Testteam Studielink  
Frontend Dashboard Instellingen https://studielink-beheer-k.test.qdelft.nl/ Aan te vragen via Testteam Studielink   Aan te vragen via Testteam Studielink  
Webmail stub https://studielink-stub-smtp-webmail-k.test.qdelft.nl/ Aan te vragen via Testteam Studielink   Aan te vragen via Testteam Studielink  

 

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen deze worden gestuurd naar Testteam Studielink (hnstestteam@studielink.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *