Aanpak samenvoegen

Aanpak samenvoegen

De afgelopen periode hebben QDelft, de instellingen en Studielink meermaals het proces rondom samenvoegen van studentaccounts getest. Vandaag is de functionaliteit ‘Samenvoegen accounts’ in gebruik genomen op productie. Hierbij lichten wij kort de werkwijze toe:

  • Er is een overzicht bijgehouden van instellingen waar deze functionaliteit wel/niet succesvol mee is getest;
  • Er wordt gestart met de instellingen die wel succesvol hebben getest.
  • Voor elk van deze instellingen wordt 1 samenvoeging getest op de M-omgeving, vervolgens wordt dit op productie uitgevoerd door QDelft;
  • Nadat de instelling een positieve terugkoppeling heeft gegeven, worden de andere accounts van desbetreffende instelling ook samengevoegd. Deze uitvoering wordt geleidelijk aan opgeschaald;

Dit proces kent een lange doorlooptijd. Een inschatting hiervan is tot nu toe nog lastig te geven, aangezien het proces zorgvuldig uitgevoerd moet worden. Zodra een inschatting van de doorlooptijd gegeven kan worden, zullen wij dit delen met de instellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *