Stand van zaken december 2018

Stand van zaken december 2018

Op dit moment is de nieuwe Studielink applicatie bijna 2 maanden in gebruik. Zoals doorgaans het geval is bij de vervanging van een dergelijk grote applicatie zijn er bij de ingebruikname van Studielink aanloopproblemen aan de orde geweest. Hoewel leverancier QDelft zich hier ook op had voorbereid, is er sprake van meer en ernstigere problemen dan vooraf is ingecalculeerd.

Wat de situatie nog complexer maakt is dat er naast het stabiliseren van de huidige versie er ook gebouwd wordt aan nieuwe functionaliteiten als Selectie & Plaatsing (S&P), herinschrijving en DVS. Gezien de omvang van het aantal bevindingen blijft het verdelen van de aandacht tussen stabiliseren en het ontwikkelen van naleveringen noodzakelijk.

Vooral op functioneel vlak zijn er nog de nodige problemen. Er wordt hard gewerkt om de belangrijkste issues snel op te lossen. Elke week komt er een nieuwe release beschikbaar waarmee bevindingen worden opgelost. Inmiddels is er ook gestart met het oplossen van het in omvang grootste probleem: het samenvoegen van dubbele accounts. Het doel is om de problemen hieromtrent in december allemaal op te lossen. Verder is er een daling in het aantal issues dat bij de Servicedesk gemeld wordt. Als gevolg hiervan is er meer tijd beschikbaar om ook issues met prioriteit middel en laag op te pakken.

De gehele functionaliteit van S&P (incl. het cruciale plaatsingsalgoritme) is eind oktober opgeleverd. Uit de testen van de afgelopen weken die zijn gedaan samen met de instellingen zijn geen onoverkomelijke problemen naar voren gekomen. Afgelopen dinsdag is de functionaliteit van Herinschrijven opgeleverd. Het testen hiervan start medio januari 2019.

Helaas is de voortgang van de ontwikkeling van DVS minder rooskleurig. De verwachting is dat tot eind januari 2019 gebouwd wordt aan de DVS functionaliteit. Dat betekent dat ook het testtraject later kan starten en langer doorloopt. Het voornemen is nu de DVS functionaliteit begin april 2019 in gebruik te nemen. Er wordt alles aan gedaan om ingebruikname van DVS voor de zomerpiek te realiseren. Naar verwachting gaat dat ook lukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *