Ketentest DVS: Detailtestplan

Ketentest DVS: Detailtestplan

Dit voorjaar zal de Digitale Verblijfsaanvragen Studie (DVS) functionaliteit worden opgenomen in de vernieuwde Studielink applicatie. Daarom zal deze functionaliteit van 18 feb t/m 8 mrt 2019 worden getest in de gecombineerde GAT en Ketentest. De instellingen die zich hebben aangemeld om mee te testen ontvangen meer toelichting over het testtraject (zowel GAT als Ketentest) tijdens de geplande themabijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 5 februari 2019 van 10.00 tot 12.00 uur (incl. lunch na afloop). Wij nodigen alle deelnemende testers uit om hierbij aanwezig te zijn, ook staat het hen vrij om hun SIS-leverancier voor deze bijeenkomst uit te nodigen.

Ten behoeve van deze testperiode is er een detailtestplan (DTP) opgesteld, hier te vinden: DVS Detailtestplan.
De doelstelling van het detailtestplan(DTP) “DVS-Ketentest”, is het geven van inzicht in de scope en aanpak van de testactiviteiten. Naast stuurinstrument is dit testplan ook een belangrijk middel in de communicatie en afstemming rondom de voorgenomen testactiviteiten.

Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dit graag via hnstestteam@studielink.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *