Rapportage Herinschrijven-ketentest

Rapportage Herinschrijven-ketentest

In de periode 14 t/m 18 januari 2019 is de ketentest uitgevoerd inzake de functionaliteit Herinschrijven. De testweek zelf is, ondanks een klein opstartprobleem, goed verlopen. Helaas moet er echter geconcludeerd worden dat de functionaliteit voor herinschrijven nog niet productierijp is.

Tijdens het testen zijn meerdere issues geconstateerd. Ten eerste zijn er onduidelijkheden over hoe de functionaliteit in gebruik moet worden genomen. Ten tweede zijn er twijfels bij de werking van functionaliteit ‘herinschrijven’ zelf. De vraag die we de komende periode van 2 weken gaan uitzoeken is of de functionaliteit doet wat het moet doen, of deze werking is conform het ontwerp en of het ontwerp wel of niet goed was. De verwachting is dat op basis van de uitkomsten één en ander nog moet worden aangepast aan de functionaliteit hetgeen later weer moet worden getest. Zodra we meer informatie hebben, delen we dit met jullie.

De volledige testrapportage is te bekijken via deze link: Testrapportage Herinschrijven

Mochten er naar aanleiding van deze rapportage vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden via hnstestteam@studielink.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *