DVS-testen en S&P (her)test

DVS-testen en S&P (her)test

Verschuiving DVS-testen
Zoals in landelijke overleggen is aangegeven zou op maandag 18 februari de ketentest starten voor de DVS functionaliteit in de Studielink applicatie. Helaas verloopt de aansluiting met de IND-testomgeving moeizamer dan gepland en moest de start worden uitgesteld. Ondanks alle inspanningen die zijn geleverd, is het nog niet gelukt om de berichten correct te verwerken in de IND-testomgeving. Om het probleem op te lossen moet een fix uitgerold worden, dit kan niet eerder dan dinsdag 26 februari 2019 plaatsvinden.

De deelnemers aan de ketentest kunnen wel met de IND-stub een pre-test uitvoeren, waarin zij in ieder geval checken of DVS-aanvragen naar de Studielink applicatie verstuurd kunnen worden. De gebruikersacceptatie test (GAT) is afgelopen donderdag 21 februari 2019 van start gegaan.

Alle betrokken testdeelnemers zijn inmiddels geïnformeerd. Aanstaande dinsdag zal er aanvullende informatie komen over de voortgang en de gewijzigde testplanning, ook ten aanzien van het testen van het proces herinschrijving en collegegeldhalvering.

CROHO probleem bij GAT
Tijdens het testen van DVS is het bij enkele testers voorgekomen dat het dropdown menu niet wordt geladen wanneer er gekozen wordt voor een opleiding met CROHO. Op het moment dat dit gebeurt, wordt de testvoortgang geblokkeerd. Na een analyse is vastgesteld dat dit voorkomt bij instellingsmedewerkers die enkel de autorisatie ‘Muteren DVS’ hebben binnen het dashboard. Het blijkt dat momenteel het dropdown menu alleen wordt geladen als de medewerker ook de rol “Muteren opleidingen” heeft. Dit zou niet zo moeten werken en wordt uiteraard opgelost.

Om het testen voor nu echter niet te beletten kun je als work-around bij de rol van de medewerker de autorisatie ‘Muteren opleidingen’ toevoegen. Zoals aangegeven wordt de dropdown met CROHO’s wel geladen als de testers deze rol ook hebben.Selectie & Plaatsing (her)test

Er is vandaag gestart met een (her)test op Selectie & Plaatsing (S&P). Dit kan tot gevolg hebben dat er msg52 berichten worden verzonden op dinsdag 26 feb 2019. Zodoende kunnen sommige instellingen die in de afgelopen periode NF opleidingen hebben opgevoerd de msg52 ook ontvangen in hun SIS. Er hoeft geen actie ondernomen te worden n.a.v. deze berichten maar msg52 kan dus in de komende 14 dagen spontaan binnenkomen op de ketentestomgeving als onderdeel van deze test.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *