Testtrajecten Collegegeldhalvering en Herinschrijven

Testtrajecten Collegegeldhalvering en Herinschrijven

Eerder is gecommuniceerd dat de testtrajecten van Collegegeldhalvering en Herinschrijven op verschillende data van start zouden gaan en parallel aan elkaar zouden plaatsvinden. Voor de testers zou dit echter betekenen dat diverse testscenario’s tweemaal getest zouden moeten worden. Voortschrijdend inzicht heeft daarom doen besluiten om deze twee testtrajecten te combineren. In dit bericht meer informatie over het gecombineerde testtraject, de planning en eventuele deelname aan de ketentest.

Collegegeldhalvering en Herinschrijven gecombineerd
Tijdens het komende ketentesttraject wordt zowel collegegeldhalvering (fase 3) als herinschrijven getest. Bij collegegeldhalvering wordt getest of fase 3 (tussentijdse instroom waarbij een student 12 maanden halvering in twee studiejaren verbruikt) op juiste wijze in de gehele keten wordt ondersteund en door het SIS verwerkt kan worden. Bij herinschrijven wordt getest of deze functionaliteit op juiste wijze werkt voor studenten en correct door het SIS verwerkt kan worden.

De functionaliteiten van collegegeldhalvering en herinschrijven zijn direct aan elkaar gerelateerd wanneer een student tussentijds is ingestroomd. Bij het doen van de herinschrijving via Studielink wordt namelijk een vraagbericht voor de Indicatie Soort Collegegeld getriggerd waarbij het veld ‘aantal maanden’ wordt gevuld. Dit is omdat de student in het opvolgende studiejaar nog recht heeft op een deel halvering.

Daarom zijn de testscenario’s voor beide testtrajecten geïntegreerd, waardoor de testers in één testtraject zowel collegegeldhalvering fase 3 als herinschrijven kunnen testen.

Testperiode
De testperiode loopt van 18 maart t/m 29 maart 2019. Eerder is gecommuniceerd dat herinschrijven getest zou worden vanaf 11 maart, dit wordt dus vanaf 18 maart.

De testscenario’s worden volgende week (in de week van 11 maart) gedeeld met de deelnemende instellingen. Daarnaast zal ook de laatste versie van het test- en implementatieplan van Collegegeldhalvering worden gedeeld. Hierin zal meer informatie worden gegeven over het in productie nemen van deze functionaliteit.

Startvoorwaarde en uitnodiging voor deelname
Een aantal instellingen heeft zich reeds aangemeld voor het testen van de herinschrijving functionaliteit en er wordt vanuit gegaan dat deze instellingen ook aan het gecombineerde testtraject deelnemen.

Indien jouw instelling wil deelnemen aan de gecombineerde ketentest (collegegeldhalvering en herinschrijven) en nog niet heeft aangemeld, dan kan er een aanmelding worden verstuurd naar hnstestteam@studielink.nl.

NB – Om deel te kunnen nemen aan de gecombineerde ketentest, moet de versie van het SIS waarmee wordt getest zijn geüpdatet met een versie die de tussentijdse instroom collegegeldhalvering ondersteunt. Neem hiervoor contact op met de eigen SIS-leverancier.

 

 


Meer informatie over het in productie gaan van beide functionaliteiten zal verstuurd worden in de week van 18 maart 2019.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen deze worden gestuurd naar Testteam Studielink. Specifieke vragen rondom Collegegeldhalvering mogen naar de ketenregisseur (Lankreijer@studielink.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *