Naleveringen in het vernieuwde Studielink

Naleveringen in het vernieuwde Studielink

Afgelopen periode hebben de nodige verschuivingen plaatsgevonden omtrent de testplanningen en live-gang data. Dit heeft gevolgen gehad voor de gehele planning van de naleveringen binnen het HNS project. Het onderstaande overzicht geeft de huidige planning weer voor de komende periode betreft het testen en uitrollen van naleveringen op productie.

  • DVS
    Het optuigen van de gehele testketen kostte meer tijd dan gedacht. Als gevolg hiervan konden de DVS testen pas later starten. Inmiddels zijn de testen gestart en is de verwachting dat deze week de ketentest kan worden afgerond.

Geplande ingebruikname: 10 april 2019

  • Herinschrijven en Collegegeldhalvering
    De benodigde fixes voor herinschrijven hebben plaatsgevonden waardoor er een hertest kan plaatsvinden. Hoewel de funcionaliteit van Collegegeldhalvering buiten het project van ‘Herbouw Studielink’ valt, zal dit testtraject gecombineerd worden met de hertest van Herinschrijven,Eerder is gecommuniceerd dat deze twee testtrajecten op verschillende data van start zouden gaan en parallel aan elkaar zouden plaatsvinden. Voor de testers zou dit echter betekenen dat diverse testscenario’s tweemaal getest zouden moeten worden. Voortschrijdend inzicht heeft daarom doen besluiten om deze twee testtrajecten te combineren. De testperiode loopt van 18 maart t/m 29 maart 2019.

Geplande ingebruikname: 23 april 2019

  • Selectie & Plaatsing
    De start van het plaatsingsalgoritme (15 april) is een cruciaal moment. Zodoende zijn er meerdere activiteiten in werking gezet om te zorgen dat het goed gaat. Er is o.a. op 25 februari 2019 gestart met een (her)test op S&P die zal lopen tot 22 maart 2019.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *