Uitkomsten ketentest Herinschrijven & Collegegeldhalvering

Uitkomsten ketentest Herinschrijven & Collegegeldhalvering

Bij deze informeren we jullie over de uitkomsten van de geïntegreerde ketentest herinschrijven en collegegeldhalvering fase 3.

Testperiode en scope
De testtrajecten voor herinschrijven (vanuit het project Het Nieuwe Studielink) en voor fase 3 van de collegegeldhalvering zijn gecombineerd, aangezien deze processen direct op elkaar ingrijpen. Door het doen van een herinschrijving, wordt een indicatie soort collegegeldbericht getriggerd.

De ketentest voor herinschrijven/collegegeldhalvering liep van 18 t/m 29 maart jl. Een aantal instellingen heeft ook afgelopen week nog getest. In totaal hebben 25 instellingen meegetest, waarmee er vanuit elk SIS een of meerdere instellingen was afgevaardigd.

Testuitkomsten
De ketentest is succesvol uitgevoerd, bijna alle instellingen die voornemens waren mee te testen hebben het merendeel van de testscenario’s succesvol kunnen doorlopen. Voor beide procestesten wordt apart een testrapportage opgesteld. De testrapportage voor de ketentest herinschrijven is gereed en is hier te vinden. De testrapportage voor collegegeldhalvering volgt nog en zal via het Studielink Platform worden gepubliceerd.


Herinschrijven
Voor de herinschrijffunctionaliteit zijn in totaal 39 bevindingen gemeld, waarvan inmiddels 24 reeds zijn afgesloten (wat inhoudt dat deze inmiddels zijn beantwoord, opgelost of gepland staan om in productie te nemen). De twee belangrijkste bevindingen van dit moment zijn:

 SLSD-6857 ‘Msg25 wordt niet verstuurd zonder ontvangstbevestiging msg31-V
– Wanneer er geen ontvangstbevestiging voor de initiële inschrijving is ontvangen vanuit het SIS (msg31) wordt de herinschrijving (msg25) niet aan de instelling verstuurd en blijft in het dashboard voor studenten staan dat Studielink de inschrijving nog niet naar de instelling heeft verstuurd.
– De oplossing voor dit issue is bekend en deze wordt in één van de volgende release candidates opgelost.

SLSD-7042 ‘Geen herinschrijfknop bij opleiding met einde instroom’
– Voor opleidingen waarvoor een datum ‘einde instroom’ staat geregistreerd ergens in het komende studiejaar (na 1 september), kunnen studenten ten onrechte niet herinschrijven.
– Dit issue wordt momenteel nader onderzocht, zodra een oplossing bekend is wordt ook deze op een release candidate ingepland.


Collegegeldhalvering
Voor de collegegeldhalvering fase 3 wijziging zijn in totaal 22 bevindingen gemeld, waarvan inmiddels reeds 16 zijn afgesloten (wat inhoudt dat deze inmiddels zijn beantwoord, opgelost of gepland staan om in productie te nemen). Een deel van deze bevindingen hadden te maken met vragen vanuit instellingen die betrekking hadden op de testsituatie (ander ISC verwacht bij een teststudent, in sommige gevallen kwam dit doordat de inschrijving dan bijvoorbeeld nog niet bij BRON was aangeleverd, of een student al over een ‘onderwijsverleden’ beschikte, zoals zichtbaar in de grondslaggegevens).

Met betrekking tot de werking van de wijzigingen voor deze fase van de collegegeldhalvering (het toevoegen van een extra veld in het ISC bericht met het aantal maanden en de geplande einddatum) zijn geen bevindingen gemeld. Wel zijn er naar aanleiding van deze testperiode twee issues geconstateerd die breder zijn dan de scope van dit testtraject, waar nog vervolg aan gegeven moet worden:

SLSD-7002 ‘2e jaar verlaagd collegegeld voor ALPO in combinatie met PABO
– Gezien het een lerarenopleiding betreft, zou de student 2 jaar recht moeten hebben op halvering, er wordt echter een ISC ‘W’ ontvangen voor het 2e jaar.
– De volgende reactie is hierop vanuit DUO gegeven: De academische PABO valt ook onder de verlaging van het collegegeld. Voor de academische PABO gelden ‘verplichte dubbele inschrijvingen’; van de student wordt een inschrijving aan zowel de PABO als aan een WO-Bachelor (onderwijskunde of pedagogische wetenschappen) verwacht. DUO kan niet direct zien of een inschrijving ‘verplicht’ is of niet. Voorstel is om de indicatie voor de PABO ‘laag’ af te geven, en voor de WO-Bachelor ‘gewoon’ de indicatie wettelijk (er is op zich geen lerarenopleiding). De instellingen regelen dan onderling de hoogte van het collegegeld.

SLSD-6789 ‘Wijziging deelnames BRON-HO levert geen nieuw ISC voor bestaande VtI’s’
– Het betreft hier een trigger om een nieuwe ISC af te geven vanuit DUO, die momenteel ontbreekt. In de beslisboom bij DUO bestaat een trigger om de ISC opnieuw te bepalen, indien er een resultaat (graad) is aangeleverd die van invloed kan zijn op de eerder afgegeven ISC. Deze trigger bestaat niet voor het aanleveren van deelnames, waar deze (zeker met de komst van halvering collegegeld i.c.m. tussentijdse instroom) wel noodzakelijk wordt geacht om als instellingen de juiste hoogte van het collegegeld te kunnen bepalen.
– Dit issue is in een conference call samen met instellingen en DUO afgelopen maandag (1 april) besproken. Vanuit instellingen zijn verschillende voorbeelden doorgegeven. Vanuit DUO en Studielink worden deze voorbeelden verder onderzocht, op korte termijn zal worden gecommuniceerd over hoe hiermee omgegaan zal worden.

Over de livegang van de aanpassingen voor fase 3 van de collegegeldhalvering en de correctie die daarvoor nog zal plaatsvinden, wordt binnenkort apart een bericht uitgestuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *