Presentatie & actiepunten | Close out bijeenkomst

Presentatie & actiepunten | Close out bijeenkomst

Op dinsdag 21 mei jl. vond de Close Out bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van de afronding van het Nieuwe Studielink project. Er werd teruggeblikt op het proces van de afgelopen 2 jaar d.m.v. de verstuurde enquête, de wensenlijst werd geprioriteerd door de instellingen en ook werd vooruit gekeken naar de nieuwe beheersituatie.

De presentatie van de Close Out bijeenkomst kun je hier downloaden.

Tijdens de Close Out bijeenkomst hebben we veel feedback mogen ontvangen over het verloop van het project en ideeën voor verbeteringen in de toekomstige beheersituatie. Op basis van de feedback en de opdrachten  zijn een aantal concrete acties opgesteld:

 • Werkgroep testen, die zal samenkomen tijdens het eerstvolgende HO ketenoverleg, waarin een aantal ideeën verder uitgewerkt wordt, zoals:
  • Beschikbaarheid testomgevingen
  • Kwaliteit testdata gebruikt tijdens testen
  • Kopie productie omgeving op testomgeving
  • Testen in testpools
  • Vaste contactpersonen vanuit instellingen voor testen
  • Overzicht testomgevingen op SL Platform plaatsen
 • Rapportage evaluatie wordt verder uitgebreid n.a.v. geleverde input
 • Communicatie richting instellingen nader bekijken
  • Mailinglijsten Studielink worden nader bekeken en op basis hiervan eventueel SL rollen delen met instellingen
  • Duidelijk aangeven aan wie het bericht is verstuurd (aanhef)
 • Uitkomsten stickersessie (prioritering wensenlijst) worden verder uitgewerkt
 • Mail naar instellingen om een vaste “wijzigingsindiener” aan te wijzen (+ een backup)

Er is een korte mentimeter gedaan tijdens de bijeenkomst met betrekking tot betalingen. Deze resultaten geeft Stichting Studielink een kleine, globale indruk van hoe instellingen er momenteel over denken. De uitkomsten kun je hier vinden.

Vragen hierover kunnen tot 1 juni 2019 nog gestuurd worden naar nieuw@studielink.nl.
Na 1 juni 2019 mogen de mailtjes naar kenniscentrum@studielink.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *