Rapportage Ketentest HNS 1.0

Rapportage Ketentest HNS 1.0

Bij deze informeren we jullie over de uitkomsten van de ketentest HNS 1.0. In de periode 13 t/m 22 mei 2019 is de ketentest op HNS 1.0 uitgevoerd. We willen de instellingen die hebben deelgenomen aan de ketentest danken voor hun inzet!

De te testen onderdelen omvatten deze keer geen specifieke afdekking van een (hoofd)proces maar bestonden uit meerdere nog op te leveren functionaliteiten welke in onderling overleg zijn opgesteld. In een later stadium van deze testrun zijn aanvullende functionaliteiten aangeboden. Het is niet alle instellingen vanwege beschikbare tijd gelukt om deze volledig te testen voor het einde van de testperiode.

Het resultaat van de ketentest HNS 1.0 kent nog wel 2 aandachtspunten:

  • Het nog te activeren en te testen proces “Verwijderen studentaccount”. Dit issue is echter al opgelost, maar vereist enkele aanpassingen op database niveau waarbij eea eerst getest wordt op een kopie van productiegegevens. Als dit goed verloopt kan deze functionaliteit alsnog getest worden op FAT en ketenniveau.
  • Het issue waarbij het verificatie-token geldig blijft bij het wijzigen van het wachtwoord heeft ondertussen de status “Awaiting Release”. Zodra deze is vrijgegeven dient deze functie nog wel voor hertest te worden aangeboden (SLSD-8168).

Op voorwaarde van succesvolle hertesten van hier bovengenoemde functie’s is het vrijgave advies voor HNS 1.0: POSITIEF.

Naar aanleiding van de resultaten van de ketentest is er een testrapportage opgesteld. Deze rapportage is hier te bekijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *