Evaluatie Rapport HNS project

Evaluatie Rapport HNS project

In juni 2019 is er na drie jaar een eind gekomen aan het project Het Nieuwe Studielink. Hiermee is de Studielink applicatie volledig vernieuwd, is het project afgerond en is de applicatie overgedragen aan de beheerorganisatie. Gedurende het project heeft Stichting Studielink nauw samengewerkt met instellingen, SIS-leveranciers en QDelft. Om het project goed af te ronden is er met alle betrokkenen gereflecteerd op de afgelopen jaren. Dit is o.a. gedaan middels een korte online enquête aan dossierhouders, SL-Co’s, SIS-leveranciers, DUO, IND en natuurlijk Stichting Studielink en QDelft.

Het stond de dossierhouders vrij om de enquête ook door andere betrokkenen binnen de instelling in te laten vullen. Naast de online vragenlijst hebben de deelnemers ook de optie gehad om meer toelichting te geven tijdens de Close Out bijeenkomst van 21 mei 2019. Daarbij wordt eventuele duiding van de stuurgroep HNS en bestuur meegenomen in het evaluatie rapport. Later in het jaar zal er bredere evaluatie worden gehouden met betrokkenen op tactisch en strategisch niveau.

Het eindevaluatie rapport is hier te bekijken: Evaluatie HNS 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *