Archief » Besluiten

Besluiten

Tijdens de herbouw van Studielink wordt een aantal functionaliteiten herzien om de werking van de applicatie efficiënter te laten verlopen, voor zowel studenten als instellingen. De Productowner van Studielink bekijkt functionaliteiten en stelt een wijziging voor waar nodig. Deze wijziging wordt voorgelegd aan de werkgroep Front End. Nadat de input van de werkgroep is verwerkt, wordt een lijst met voorgenomen besluiten voorgelegd tijdens het HO-ketenoverleg. Vervolgens wordt de herziene versie voorgelegd aan de stuurgroep. Nadat de stuurgroep heeft ingestemd met een voorgenomen besluit, wordt het besluit omgezet in een genomen besluit en verschijnt het op de besluitenlijst.


 

Document ‘Impact genomen besluiten’ uitgebreid

Het document ‘Impact genomen besluiten HNS’ is uitgebreid. De volgende informatie is toegevoegd: Informatie over voorgenomen besluiten en de impact daarvan. Dit zijn besluiten waarover de Stuurgroep nog geen definitief besluit heeft genomen. Informatie over gewijzigde functionaliteit. Het gaat hierbij om veranderingen in de werking van HNS die niet metRead More →

2 comments

Voorgenomen besluiten juli 2018

Deze maand ligt er slechts één voorgenomen besluit voor. Dit besluit gaat over de verruiming van de betekenis ‘geslacht onbekend’ in Studielink. Een uitgebreide beschrijving van dit besluit is hier te lezen: 180720 Voorgenomen besluiten HNS Juli 2018 Volgens het reguliere proces van besluitvorming zou het besluit, na het voorleggenRead More →

0 comments

Terugkoppeling vragen rondom voorgenomen besluiten juni 2018

De voorgenomen besluiten voor de maand juni voor Het Nieuwe Studielink zijn enkele weken geleden per e-mail voorgelegd aan de dossierhouders. Deze voorgenomen besluiten zijn vervolgens toegelicht bij het HO-Ketenoverleg van 26 juni jl. Tijdens dit overleg werden een aantal vragen gesteld. Hieronder is een terugkoppeling op de gestelde vragenRead More →

0 comments

Voorgenomen besluiten juni 2018

De voorgenomen besluiten van Het Nieuwe Studielink van juni 2018 zijn op een rij gezet: Voorgenomen besluiten HNS juni 2018 De besluiten zijn voorgelegd aan de dossierhouders. In het HO-ketenoverleg van dinsdag 26 juni is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de voorgenomen besluiten. Vervolgens zullen deze wordenRead More →

0 comments

Impact genomen besluiten

Stichting Studielink analyseert regelmatig de impact van de tot nu toe genomen besluiten in het kader van HNS. We bieden deze analyse in de vorm van een werkboek aan, zodat onderwijsinstellingen dit kunnen gebruiken ter voorbereiding op de overgang naar HNS. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. 180816 Impact (voor)genomen besluitenRead More →

0 comments

Voorgenomen besluiten januari 2018

De komende periode komen er weer een aantal voorgenomen besluiten ten behoeve van Het Nieuwe Studielink aan bod. Deze voorgenomen zijn te lezen via onderstaande link: 180115 Voorgenomen besluiten HNS januari 2018 Bezwaren kunnen uiterlijk tot en met vrijdag 9 februari 2018 kenbaar worden gemaakt via nieuw@studielink.nl. Tevens is viaRead More →

0 comments

Voorgenomen besluiten november 2017

De voorgenomen besluiten van Het Nieuwe Studielink van november 2017 zijn op een rij gezet: 171107 Besluiten Het Nieuwe Studielink november 2017 Vragen over de voorgenomen besluiten kunnen worden gesteld tijdens het HO-ketenoverleg van 5 december 2017 of voor die tijd via nieuw@studielink.nl. Bezwaren kunnen uiterlijk tot en met vrijdagRead More →

0 comments

Besluiten en voorgenomen besluiten Q2

Het tweede kwartaal van de herbouw van Het Nieuwe Studielink is inmiddels afgesloten. Uit de workshops die met instellingsmedewerkers en studenten zijn de afgelopen maanden weer verschillende besluiten en voorgenomen besluiten naar voren gekomen. De voorgenomen besluiten worden nog beoordeeld door de stuurgroep van het project. Een overzicht van deRead More →

0 comments

Besluitenlijst Het Nieuwe Studielink

Gedurende de ontwikkeling van Het Nieuwe Studielink worden verschillende besluiten genomen. Het overzicht ‘Besluiten Het Nieuwe Studielink‘ toont alle besluiten die in de workshop, de voormalig klankbordgroep, functionele werkgroep en het plenaire deel van het HO-Ketenoverleg besproken zijn. Vanaf heden zal het proces van het meenemen van alle instellingen bij functioneleRead More →

0 comments