Archief » Go live

Go live

Terugkijken: Webinar terugkoppeling livegang

Op 25 oktober heeft de projectmanager, Walter Groen, stilgestaan bij de livegang van de vernieuwde Studielink applicatie. De webinar is terug te kijken via de volgende link: Webinar Terugblik livegang De presentatie die is gebruikt tijdens de webinar vind je hier: Presentatie Webinar Terugblik livegang Er is een aantal vragen gesteldRead More →

0 comments

Blok ‘to-do acties’ tijdelijk niet zichtbaar

Dankzij een vraag die gesteld werd tijdens de webinar van 25 oktober zijn wij tot de ontdekking gekomen dat wij tot op heden nog niet hebben gecommuniceerd over het uitschakelen van het blok ‘to-do acties’ in het Dashboard van de student. Graag informeren wij jullie hierover met terugwerkende kracht. UitzettenRead More →

0 comments

Webinar terugkoppeling livegang

Het is nu een week geleden dat de nieuwe Studielink applicatie op 10 oktober in gebruik genomen werd. We kijken graag samen met jullie terug naar het verloop van de livegang. Daarom vindt er een webinar plaats op donderdag 25 oktober van 10.30-11.00 uur. Tijdens de webinar zal de projectmanager,Read More →

0 comments

Functionele aandachtspunten

Er is een aantal punten rondom het Nieuwe Studielink die we onder jullie aandacht willen brengen. De komende tijd zullen we jullie mogelijk op meer punten willen wijzen. Daarom is een pagina ‘Functionele aandachtspunten’ gemaakt onder het kopje Go Live. Op deze pagina zullen we de komende tijd de aandachtspuntenRead More →

0 comments

Go Live status

Stand van zaken Go Live HNS In dit bericht houden we voortdurend bij hoe de voortgang van de Go Live periode verloopt. In de tabellen is te zien wanneer een actie gepland, gestart en voltooid is.        Read More →

2 comments

Update werking Studielink

Update 11 oktober 17:00 uur De Studielink applicatie is werkbaar voor studenten. Deze werking is nog niet zoals gewenst, maar de performance is dusdanig goed dat de studenten de applicatie kunnen bereiken en gebruiken. Halverwege vanochtend waren er 3.700 aanmeldingen verwerkt, inmiddels zijn dat er natuurlijk meer. We zien eenRead More →

0 comments

Studielink offline

Het is zover: Studielink is offline! Na een lange periode waarin samen met instellingen en SIS-leveranciers hard gewerkt is aan de ontwikkeling van een nieuw Studielink is het moment aangebroken: de oude Studielink applicatie is uit de lucht. Afgelopen nacht om 00:00 uur is de knop omgezet en was deRead More →

0 comments

Communicatieplanning

De Go Live periode is in een aantal fases opgedeeld. Tijdens elke fase is er een aantal communicatiemomenten gepland die door het projectteam HNS worden uitgevoerd. Deze communicatieplanning is te bekijken via de volgende link: CommunicatieplanningRead More →

0 comments

Animatie freezeperiode

Om studenten te informeren over de ‘freeze’ periode van Studielink, is er een animatie geproduceerd. De animatie zal op de storingspagina verschijnen tussen 1 – 10 oktober. Deze animatie kan ook worden gebruikt door instellingen op hun eigen informatiekanalen om studenten zo volledig mogelijk te informeren. De animaties zijn zowelRead More →

0 comments

Weergave nieuwe Studielink applicatie op mobiele apparaten niet optimaal

De afgelopen maanden is er door QDelft hard gewerkt om de 0.8 versie van de nieuwe Studielink applicatie tijdig af te ronden. Naast het feit dat S&P, herinschrijven en DVS op een later moment opgeleverd worden, staat er nog een belangrijk onderdeel op de planning. Dit betreft het optimaliseren vanRead More →

0 comments

Webinar voortgang Go Live

Op donderdag 27 september vond er weer een webinar plaats. Tijdens de webinar heeft de projectmanager, Walter Groen, de huidige stand van zaken toegelicht wat betreft de datamigratie, blokkerende bevindingen, performance en het go live draaiboek. De webinar is via de volgende link terug te kijken: Webinar voortgang Go Live  DeRead More →

0 comments

Communicatie over livegang nieuwe Studielink applicatie

Nu de livegang van de nieuwe Studielink applicatie snel nadert, zijn we druk bezig met intensieve communicatie richting studenten, onderwijsinstellingen en andere ketenpartners van Studielink. Om alle partijen voldoende op de hoogte te stellen van de periode dat Studielink niet beschikbaar is, hebben we ter ondersteuning communicatiemateriaal ontwikkeld. Hieronder delenRead More →

0 comments

Melding van calamiteiten rondom de nieuwe Studielink applicatie

Natuurlijk hopen we dat er geen problemen zullen ontstaan bij het in gebruik nemen van de nieuwe Studielink applicatie. Maar mocht er toch iets gebeuren waardoor de applicatie onvoldoende of niet functioneert, dan willen we dit zo snel mogelijk oplossen. Vaak wordt een probleem al snel bij de leverancier geconstateerd,Read More →

0 comments

Lijst blokkerende issues

In augustus heeft de Finale Ketentest plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zijn er zoveel mogelijk gesprekken per SIS-gebruikersgroep gevoerd, over hoe de Finale Ketentest voor dit SIS is verlopen. In deze overleggen is vanuit instellingen aangegeven wat voor hen de belangrijkste bevindingen uit deze ketentest zijn, welke idealiter voor livegang opgelostRead More →

0 comments

Bijeenkomst Het Nieuwe Studielink

Op maandag 10 september 2018 vond de bijeenkomst over Het Nieuwe Studielink plaats in Amersfoort. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst zijn de geïnteresseerden meegenomen in de laatste ontwikkelingen rondom de livegang naar Het Nieuwe Studielink. De presentatie in zijn geheel en de deelpresentaties die zijn gebruikt tijdens de bijeenkomst, zijn hieronderRead More →

0 comments

Roadmap

Voor de komende tijd is een roadmap ontwikkeld, waarin staat aangegeven welke functionaliteiten en berichten de komende releases worden opgeleverd. De roadmap is via de volgende link te raadplegen: 180905 Detail Roadmap HNS versie 1.0Read More →

0 comments

Aankondiging Studielink offline op website instellingen

Voor en tijdens de migratieperiode van HNS zal er via diverse kanalen naar studenten gecommuniceerd worden dat Studielink gedurende 1-9 oktober 2018 niet beschikbaar is. In de communicatie zal benadrukt worden dat het tot 10 oktober 9:00 uur niet mogelijk is om aan te melden voor een opleiding bij eenRead More →

0 comments

Terugkoppeling webinar derde Go/No-go moment

Voorafgaand aan de livegang van Het Nieuwe Studielink (HNS), zijn drie momenten gedefinieerd waarop expliciet en formeel besluitvorming plaatsvindt omtrent het live gaan van de applicatie. De eerste twee momenten hebben reeds plaatsgevonden, de WAR heeft afgelopen woensdag een positief advies uitgebracht ten aanzien van het derde Go/No-go moment. AfgelopenRead More →

0 comments

Presentaties Q2 preview bijeenkomst

Op dinsdag 12 juni vond de Release bijeenkomst van Q2 plaats in Amersfoort. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst zijn de geïnteresseerden meegenomen in de laatste ontwikkelingen rondom Het Nieuwe Studielink. De gehele dag was er veel ruimte voor vragen en input. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt, waarvoor dank! Alle presentatiesRead More →

0 comments

Presentaties Release bijeenkomst 22 maart 2018

Op donderdag 22 maart jl. heeft de eerste Release bijeenkomst van 2018 plaatsgevonden. Er waren ook deze bijeenkomst veel geïnteresseerden naar Utrecht gekomen om te luisteren en kijken naar de laatste ontwikkelingen rondom Het Nieuwe Studielink. De dag begon met een plenaire presentatie waarin verteld en getoond werd wat erRead More →

0 comments