Archief » Implementatie

Implementatie

Hoewel het project HNS zich richt op een technische vernieuwing van het huidige Studielink, worden tevens functionele aanpassingen doorgevoerd en verandert de look-and-feel ten opzichte van het huidige Studielink. Dit betekent dat er voor de instellingen en studenten veranderingen op treden ten opzichte van de werking en lay-out van het huidige Studielink, waarin de verschillende doelgroepen moeten worden meegenomen.

Daarom is het van belang dat de instellingen, DUO, studenten, SIS-leveranciers en andere ketenpartijen worden meegenomen in het projectproces van HNS, zodat zij kunnen participeren in inhoudelijke discussies en besluitvorming en voldoende tijdig op de hoogte zijn van eventuele gewijzigde processen en uitwisseling. Stakeholders moeten voorbereid zijn op de go-live van HNS. Hiervoor is het deelproject Implementatie opgezet. Implementatie wordt gerealiseerd door Studielink en voorziet in het voorbereiden en betrekken van instellingen, studenten, SIS leveranciers, DUO en andere ketenpartijen op de livegang van Het Nieuwe Studielink 1.0.

Implementatieplan

Tijdens de preview bijeenkomst van Het Nieuwe Studielink op 26 september 2017 is in zowel de plenaire sessie als tijdens één van de workshops gesproken over het implementatietraject. Tijdens de workshop konden de aanwezige instellingen input leveren ten aanzien van het implementatietraject en werd er uitgebreid gesproken over de beoogde livedatum. De beoogde livegang is gepland op donderdag 4 oktober 2018. Deze datum is reeds afgestemd met de instellingen tijdens de Front-end workshop en WAR én vastgesteld in de Stuurgroep.

Mede aan de hand van de input uit de workshop is het Implementatieplan Het Nieuwe Studielink opgesteld. Het plan is gericht op het implementeren van Het Nieuwe Studielink 1.0 en het creëren van draagvlak en vertrouwen in de nieuwe applicatie. Het complete implementatieplan is via onderstaande link te bekijken:

171115 Implementatieplan Het Nieuwe Studielink

Vragen of opmerkingen over het implementatieplan? Laat het ons weten via nieuw@studielink.nl!

Blauwdruk

De blauwdruk is een instrument waarmee de gereedheid van alle betrokkenen voor golive
van HNS kan worden gemonitord. De meest recente versie van de masterblauwdruk is te vinden op de pagina Blauwdruk HNS.

Monitor

Monitor rapportage mei 2018

De derde monitor van het project Het Nieuwe Studielink is afgerond. Alle instellingen worden wederom bedankt voor hun medewerking! De definitieve rapportage is hier te raadplegen: Monitor Rapportage mei 2018Read More →

0 comments

Monitor Rapportage April 2018

De tweede monitor om de gereedheid van betrokkenen bij het project Het Nieuwe Studielink in kaart te brengen is afgerond. We willen de instellingen wederom hartelijk bedanken voor hun medewerking! De definitieve rapportage is hier te raadplegen: 180509 Monitor Rapportage April 2018 V1.0.  Read More →

0 comments

Rapportage Nul Monitor

Om de gereedheid van betrokkenen bij het project ‘Het Nieuwe Studielink’ in kaart te brengen is er op basis van de blauwdruk een monitor uitgevoerd. De monitor toont of de gewenste resultaten zoals opgenomen in de blauwdruk, tijdig zijn gerealiseerd. Tussen 24 januari en begin februari is een enquête ingevuldRead More →

0 comments

Training & Gebruikersdocumentatie

Als onderdeel van het implementatieplan zullen er activiteiten worden georganiseerd om te waarborgen dat instellingsmedewerkers weten hoe de applicatie werkt en benodigde documentatie voorhanden is.

Lees meer over de geplande trainingen op de pagina Training HNS.

Informatie over documentatie is te lezen op de pagina Gebruikersdocumentatie.

Livegang Dashboard Instellingen

Op 22 mei 2018 is er gestart met de gefaseerde ingebruikname van het Dashboard van HNS voor instellingen. Deze livegang volgt op de go-beslissing die op 18 mei is genomen door de stuurgroep. Alle informatie met betrekking tot deze livegang is te vinden op de pagina Dashboard Instellingen.

Fallback plan HNS

In ieder project bestaat een risico dat, ondanks allerlei maatregelen gedurende de uitvoering van het project, het projectresultaat niet correct functioneert. Het project Het Nieuwe Studielink is daarop geen uitzondering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen die tijdens het project genomen worden om onderkende risico’s te mitigeren en een Fallback plan. Het Fallback plan dient als ultieme maatregel wanneer een risico zich manifesteert nadat live is gegaan met één van de stappen en terug moet worden gegaan naar de situatie voor livegang van het betreffende onderdeel.

Het Fallback plan is te bekijken via onderstaande link:
180604 Fallbackplan Het Nieuwe Studielink_v1.1