Implementatie » Dashboard Instellingen

Dashboard Instellingen

Het Dashboard is via de volgende link te bereiken: https://beheer.sl-cloud.nl/

Eerdere Berichten

Export functionaliteit – Studielink Dashboard

In deze fase van het project moet er kritisch gekeken worden wat binnen de afronding van het project gerealiseerd kan en moet worden. Dit gaat ook op voor de export functie die aanwezig was in het oude systeem als er gegevens in een “grid” (tabel) geselecteerd konden worden op het scherm. UitRead More →

0 comments

Handleiding Dashboard Instellingen

Er is een nieuwe versie van de Handleiding Dashboard Instellingen beschikbaar. In deze aangepaste versie is informatie toegevoegd betreft de naleveringen Herinschrijven en DVS. De meest recente conceptversie van de handleiding is hier te downloaden: Handleiding Dashboard Instellingen V095 RC3 Stichting Studielink waarborgt de kwaliteit en volledigheid van de handleiding.Read More →

0 comments

Aandachtspunten inrichting Dashboard Instellingen

Graag willen wij met betrekking tot de inrichting van het Dashboard Studielink nog een aantal zaken onder de aandacht brengen. Onderstaande is al eerder gecommuniceerd via het document impact genomen besluiten en het document handleiding inrichting dashboard, maar evengoed lichten wij nog een aantal zaken uit. Werking betaaldatum vanaf enRead More →

0 comments

Inrichten numerus fixus opleidingen 2019-2020

Het is belangrijk dat instellingen die opleidingen hebben waarvoor een numerus fixus voor het studiejaar 2019-2020 geldt, dit zo snel mogelijk inrichten in Het Nieuwe Studielink. Dit kan worden ingericht in het instellingendashboard op het tabblad ‘Fixus’. De ingerichte fixusopleidingen worden vanuit Studielink periodiek aan Studiekeuze123 en DUO doorgegeven. DUORead More →

0 comments

Dashboard Instellingen: Vragenmodule

De vragenmodule is een instrument waarmee de instellingsvragen kunnen worden ingericht in het Dashboard Instellingen. De meest recente versie, versie 0.9.1, van de vragenmodule is hier te vinden: Template vragenlijst_v0.9.1Read More →

0 comments

Handleiding Dashboard Instellingen vernieuwd

Er is weer een nieuwe versie van de Handleiding Dashboard Instellingen beschikbaar. Er is gekozen om voor HNS geen aparte Dashboardhandleiding voor Selectie & Plaatsing te hanteren. Daarom is een deel aanvullende informatie uit deze handleiding overgenomen in de handleiding Dashboard Instellingen HNS. De meest recente conceptversie van de handleidingRead More →

0 comments

Dashboard Instellingen: Post Initiële Master opleidingen 18 juli in HNS

Op dit moment kunnen de Post Initiële Master opleidingen (PIM’s) nog niet worden ingelezen in HNS bij het verwerken van de referentietabellen. Er is hard gewerkt aan een oplossing hiervoor en deze is bijna gereed. De functionaliteit van de Post Initiële Master opleidingen zal daarom op 18 juli 2018 beschikbaarRead More →

0 comments

Dashboard Instellingen: Ingerichte opleidingen na 18 mei

Op 18 mei jl. heeft de conversie van opleidingsgegevens plaatsgevonden. Hierbij zijn alle ingerichte opleidingen vanuit het huidige Studielink geconverteerd naar Het Nieuwe Studielink. De conversie van 18 mei was de enige en dus ook laatste conversie met betrekking tot inrichting. Vanaf 22 mei is het dashboard instellingen van HetRead More →

0 comments

Dashboard Instellingen: Post Initiële Master opleidingen komen later

Pas recent hebben we geconstateerd dat de Post Initiële Master opleidingen (PIM’s) niet werden ingelezen in HNS bij het verwerken van de referentietabellen. In het huidige Studielink zijn de PIM’s een beetje vreemde kostgangers maar HNS moet ze wel gaan ondersteunen. In het huidige Studielink hebben de PIM’s een beetjeRead More →

0 comments

Dashboard instellingen: oude instellingen en vestigingen worden niet meer getoond

Bij eerdere GAT testen is geconstateerd dat er nog veel oude instellingen en vestigingen getoond werden. Ondertussen is de programmatuur voor het inlezen van de DUO referentietabel instellingen aangepast. Hierdoor worden instellingen en vestigingen die drie jaar of langer al niet meer bestaan niet meer ingelezen. Doordat we instellingen ofRead More →

0 comments

Dashboard instellingen: inrichting minder arbeidsintensief

Het is de wens van alle instellingen en Stichting Studielink dat het inrichten van de opleidingen in HNS niet onnodig ingewikkeld is en veel tijd kost. HNS is zeer flexibel, hetgeen betekent dat er soms meer ingericht moet worden. We hebben geprobeerd instellingen te ontzien bij de eerste inrichting doorRead More →

0 comments

Dashboard instellingen: te veel witregels gefilterd

Tijdens de GAT test is gebleken dat er bij het inlezen van de initiële vulling (voor de inrichting van opleidingen uit het huidige Studielink) veel lege regels verschenen bij het koppelen van de opleidingen aan de profielen. Dit ongemak of probleem is (deels) te ondervangen. Een deel van het ongemakRead More →

0 comments

Dashboard Instellingen: (niet) unieke variantcodes

Tijdens de laatste GAT test kwam een probleem naar voren rondom het unieke karakter van variantcodes. De werking zou leiden tot een forse toename van alternatieve opleidingen in het SIS. Op de valreep is dit probleem opgelost en beschikbaar in de ketentest omgeving (en de productieomgeving waar instellingen vanaf 22Read More →

0 comments

GO-beslissing voor Dashboard instellingen uitgelegd in webinar

Nadat eerder die week de WAR al een positief advies had gegeven heeft de stuurgroep HNS op vrijdag 18 mei jl. unaniem een GO gegeven voor de ingebruikname van het Dashboard Instellingen. Een belangrijke mijlpaal voor iedereen in en om het project. Een mijlpaal die overigens niet zonder slag ofRead More →

0 comments