Bouw & Techniek » Datamigratie

Datamigratie

Het conversieproces (van extractie t/m het laden in de nieuwe applicatie, inclusief het controleren ervan) moet een beproefd proces worden voordat de daadwerkelijke conversie gaat plaatsvinden. Daarom wordt het proces enkele malen middels proefconversies geoefend. Elke keer wordt het proces op dezelfde manier doorlopen met dezelfde volledige set aan data. Doel hiervan is dat na x proefconversies het proces in totaliteit van voldoende kwaliteit is. Dus het wordt steeds beter en beter. De kracht zit in de herhaling van telkens hetzelfde doen. De rapportages van deze proefconversies worden op de projectwebsite geplaatst.

De rapportage van de definitieve datamigratie is via de volgende link te raadplegen: 20181009 Rapportage Datamigratie PRD

Hieronder staan de rapportages van de proefconversies:

Datamigratie: buitenlandse vooropleidingen

Er zijn berichten verstuurd vanuit HNS over buitenlandse en HBO/WO vooropleidingen zonder omschrijving. Deze vooropleidingen zijn inmiddels in HNS voorzien van de juiste omschrijving. Verificaties en aanpassingen die in de tussentijd door de instelling zijn uitgevoerd zijn niet geraakt door deze actie. Er zijn vooropleidingen die nog verwijderd moeten wordenRead More →

0 comments

Rapportage definitieve datamigratie

De rapportage van de definitieve datamigratie is via de volgende link te raadplegen: 20181009 Rapportage Datamigratie PRD De datamigratie is goed verlopen, op één onderdeel na. Bij 0,5% van de vooropleidingen bleek een correctie nodig te zijn. Hierop worden reparaties uitgevoerd. Het oplospad hiervoor is ook toegevoegd aan de rapportage.Read More →

0 comments

Datamigratie: Rapportages Proefconversies

Het conversieproces (van extractie t/m het laden in de nieuwe applicatie, inclusief het controleren ervan) moet een beproefd proces worden voordat de daadwerkelijke conversie gaat plaatsvinden. Daarom wordt het proces enkele malen middels proefconversies geoefend. Elke keer wordt het proces op dezelfde manier doorlopen met dezelfde volledige set aan data.Read More →

0 comments

Laatste proefconversie afgerond

De laatste proefconversie is op de productieomgeving afgerond. Vanaf 25 september vanaf het eind van de dag tot en met 26 september eind van de dag zullen de gegevens ook voor de instellingen zichtbaar zijn. We hebben geconstateerd dat er een fout is ontstaan met de huisnummers, dat wordt ondertussenRead More →

0 comments

Aandachtspunten datamigratie

E-mailadressen Op HNS zijn de e-mailadressen van de studenten aangepast met een extra @. Test@nieuw.com wordt dus test@@nieuw.com. Dit is een voorzorgmaatregel om te voorkomen dat er mails worden verstuurd naar de studenten. Dit is geen resultaat van de conversie. Variantcodes/alternatieve opleidingscodes Voor de datamigratie is het van groot belangRead More →

0 comments

Dashboard Instellingen: Ingerichte opleidingen na 18 mei

Op 18 mei jl. heeft de conversie van opleidingsgegevens plaatsgevonden. Hierbij zijn alle ingerichte opleidingen vanuit het huidige Studielink geconverteerd naar Het Nieuwe Studielink. De conversie van 18 mei was de enige en dus ook laatste conversie met betrekking tot inrichting. Vanaf 22 mei is het dashboard instellingen van HetRead More →

0 comments

Controleplan Datamigratie

De dataconversie is een belangrijk onderdeel van de implementatie van Het Nieuwe Studielink (HNS). Ten behoeve van de conversie is een document met toelichting ontwikkeld. In dit document, het Controleplan Datamigratie, wordt beschreven op welke wijze aangetoond zal worden hoe de datamigratie is verlopen. Er wordt gekeken naar: 1. deRead More →

0 comments