Archief » Testen

Testen

De herbouw en implementatie van Het Nieuwe Studielink is een ketenproject, waarin de verschillende partijen in de keten (instellingen, SIS leveranciers, Banken, IND en DUO) in alle fasen van het project deelnemen aan het testen. De samenwerking tussen en afstemming met de verschillende ketenpartners is dan ook een cruciale succesfactor voor het welslagen van het project. Dit geldt ook voor het testen in het kader van Het Nieuw Studielink. De voor Het Nieuwe Studielink te ontwikkelen programmatuur en processen dienen op gestructureerde wijze getest worden. Alle partijen in keten hebben een rol bij de verschillende soorten van testen die (zullen) worden uitgevoerd.

In het Mastertestplan worden de aanpak, de randvoorwaarden en de uitgangspunten ten aanzien van het testen van Het Nieuwe Studielink beschreven, evenals de algemene afspraken over de testplanning en testorganisatie. Dit plan is opgesteld door Studielink in samenwerking met QDelft. Voor vragen en opmerkingen over testen kan contact worden opgenomen met hnstestteam@Studielink.nl

Hieronder is een overzicht van de testplanning te zien:

 


 

Ketentest Selectie & Plaatsing

Rapportage S&P-Ketentest

Op 5 december 2018 is de ketentest Selectie & Plaatsing (S&P) formeel afgerond. We willen de instellingen die hebben deelgenomen aan de S&P Ketentest danken voor hun inzet! Naar aanleiding van de resultaten van de ketentest is er een testrapportage opgesteld. Deze rapportage is hier te bekijken. Mochten er naarRead More →

0 comments

Tussenrapportage S&P-Ketentest

De S&P-ketentest van de vernieuwde Studielink applicatie is in volle gang. Om jullie te informeren over het verloop van de testperiode is er een tussenrapportage van de ketentest opgesteld. De rapportage is te raadplegen via de volgende link: Tussenrapportage 1 S&P-KetentestRead More →

0 comments

Ketentest S&P van start

Afgelopen maandag zijn de deelnemers van de ketentest Selectie & Plaatsing van start gegaan met het uitvoeren van de ketentest. De deelnemers hebben de testbenodigdheden ontvangen. Deze testbenodigdheden zijn op te vragen bij het Testteam van Studielink. Binnenkort wordt een eerste tussenrapportage met daarin een stand van zaken gedeeld viaRead More →

0 comments

S&P in Studielink: Detailtestplan en deelname aan test

Zoals aangekondigd vindt tussen 19 november t/m 12 december de test voor Selectie en Plaatsing (S&P) in de vernieuwde Studielink applicatie plaats. Als eerste voorbereiding op deze testperiode is hier het Detailtestplan SenP HNS v1.0(DTP) te vinden. Het DTP beschrijft onder meer het doel van de test, de planning, deRead More →

0 comments

Ketentest Selectie & Plaatsing

Op 19 november a.s. start de Ketentest voor Selectie & Plaatsing met instellingen. We zullen deze functionaliteit testen door een studiejaar te simuleren, waarbij alle S&P mijlpalen aan bod komen. Idealiter neemt vanuit iedere SIS-gebruikersgroep een instelling (met numerus fixus opleidingen) deel aan deze Ketentest, zodat de werking van de S&PRead More →

0 comments

Finaletest SL Q3

Tussenrapportage SL Q3-test

De Finaletest SL Q3 van Het Nieuwe Studielink is in volle gang. Om jullie te informeren over het verloop van de testperiode is er op 14 september 2018 een tussenrapportage van de SL Q3-test opgesteld. De rapportage is te raadplegen via de volgende link: Tussenrapportage SL Q3-testRead More →

0 comments

Laatste ketentest – detailtestplan en aanmelden

Voorafgaand aan de livegang van Het Nieuwe Studielink zal er een laatste ketentest plaatsvinden. Deze test vangt aan op dinsdag 11 september en zal duren tot en met vrijdag 28 september 2018. Op advies van de WAR wordt dit een ketentest waaraan alle instellingen kunnen deelnemen. Daarom willen we alleRead More →

0 comments

Finale Ketentest

Eindrapportage Finale Ketentest

De officiële testperiode van de Finale Ketentest is inmiddels voorbij. We willen de instellingen die hebben deelgenomen aan de Finale Ketentest danken voor hun inzet! Naar aanleiding van de resultaten van de Finale Ketentest is er een testrapportage opgesteld. Deze rapportage is via de volgende link te raadplegen: Eindrapportage FinaleRead More →

0 comments

Tussenrapportage Finale Ketentest

De Finale Ketentest (FKT) van Het Nieuwe Studielink is in volle gang. Om jullie te informeren over het verloop van de testperiode is er op 16 augustus 2018 een tussenrapportage van de FKT opgesteld. De rapportage is te raadplegen via de volgende link: Tussenrapportage FKTRead More →

0 comments

Webinar Finale Ketentest terugkijken

Op donderdag 2 augustus heeft de testmanager van HNS, Peter van Kan, een webinar gegeven om de testers van de Finale Ketentest een nadere toelichting te geven op de aankomende Finale Ketentest. De webinar is terug te kijken via de volgende link: Webinar FKT De PowerPoint presentatie die is gebruiktRead More →

0 comments

Finale Ketentest: testbenodigdheden

De Finale Ketentest (FKT) staat alweer voor de deur. Vanaf maandag 6 augustus 2018 tot en met 22 augustus 2018 kunnen de testers van start gaan met FKT. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste feiten en benodigdheden. Webinar Op donderdag 2 augustus heeft er een webinar plaatsgevonden. Hierin heeft deRead More →

0 comments

Ketentest 2

Terugkoppeling resultaten gecombineerde GAT en Ketentest 2

De officiële testperiode van de gecombineerde GAT en Ketentest 2 is inmiddels voorbij. Aan deze testen hebben veel instellingen deelgenomen. Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkelde functionaliteit steeds beter en gedetailleerder te testen. Hierbij onze dank aan de testende instellingen! Naar aanleiding van de resultaten van de testen isRead More →

0 comments

Voortgang gecombineerde GAT en Ketentest 2

De afgelopen tijd is er veel getest. Hieronder volgt een korte update over de afgelopen periode. Op dit moment hebben 29 instellingen getest of zijn nog aan het testen. Gerekend vanuit de instellingen die al (deels) getest hebben, is 66% van de processen succesvol doorlopen. Omdat niet iedere instelling dezelfdeRead More →

0 comments

Voortgang gecombineerde GAT en Ketentest 2

Veel instellingen zijn afgelopen week van start gegaan met het uitvoeren van diverse testen bij de gecombineerde GAT en Ketentest 2. Hieronder een overzicht van de belangrijkste updates: Er zijn diverse bevindingen gemeld door de testende instellingen. Ondanks de bevindingen konden de testen wel door blijven gaan. In totaal hebben 17Read More →

0 comments

Ketentest 2

De tweede Ketentest (KT2) staat alweer voor de deur. Vanaf maandag 18 juni 2018 tot en met 6 juli 2018 zal Ketentest 2 plaatsvinden. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste feiten en benodigdheden. BSN’s per instelling In tegenstelling tot eerder vermeld, ontvangt iedere deelnemende instelling 5 BSN’s waarmee ingelogd kanRead More →

0 comments

Ketentest 1

Terugkoppeling resultaten Ketentest 1 en GAT Q1

Nadat de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) over Q1 was afgesloten is afgelopen periode de eerste Ketentest gedaan.  Deze Ketentest is benaderd vanuit nagenoeg dezelfde bedrijfsprocessen als de GAT. Aan deze testen hebben veel instellingen deelgenomen. Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkelde functionaliteit steeds beter en gedetailleerder te testen. HierbijRead More →

0 comments

De eerste Ketentest (KT1) is in week 18 van start gegaan met het testen door de SIS-leveranciers. Vanaf woensdag 9 mei 2018 zijn ook de instellingen van start gegaan met KT1. Voor toegang tot de testomgeving kan contact worden gezocht met  hnstestteam@studielink.nl.

Koppeling met DUO
Voor Ketentest 1 stond gepland dat DUO aangesloten zou zijn op de K-omgeving. Deze koppeling is echter niet op tijd gerealiseerd, aangezien de benodigde certificaten nog niet gereed zijn. Zodra dit wel het geval is, wordt DUO aangesloten op de ketentestomgeving. Instellingen zullen hierover op de hoogte worden gehouden.

Bevindingen
De testbevindingen van KT1 worden, net als bij de GAT, geregistreerd in JIRA. Dit proces is hetzelfde als bij de GAT, de tester hoeft hier geen extra handeling voor te doen. Stichting Studielink doet een eerste analyse op de bevinding (status Waiting for Support) en zet deze indien nodig door naar QDelft voor verdere analyse (status Analyse). De status In Progress wordt door QDelft gebruikt voor de terugkoppeling van QDelft naar Stichting Studielink.

Let op: voor een goede afhandeling van de bevinding is het van belang om bij registratie de bevinding op keten (reeds geselecteerd) te laten staan en niet te wijzigen. Urgente bevindingen die direct opgepakt dienen te worden kunnen worden gemeld via het telefoonnummer 015 – 3030103.

De bevindingen die reeds gedaan zijn door de SIS leveranciers zijn te vinden in het document Known Issues Ketentest 1.

Testmonitor
Om de voortgang van KT1 te kunnen monitoren zal er gebruik gemaakt worden van de Testmonitor Ketentest 1.

Aandachtspunten
Graag vragen we jullie rekening te houden met de volgende constateringen die zijn gedaan tijdens het testen met SIS leveranciers.

  • 11- Proef op BSN wordt niet gedaan in de testomgeving
    In de testomgeving vindt er geen 11-proef plaats op BSN die zelf worden opgegeven via de DigiD-stub, aangezien dit in productie overbodig zal zijn.
  • Msg04
    Er is een onlogische vulling van msg04 geconstateerd, namelijk status “G” (centraal geverifieerd) terwijl paspoortnummer en instelling 25jx als verifier staan aangemerkt. Dit zal naar verwachting opgelost zijn vóór de Ketentest 1 van start gaat.
  • Unieke e-mailadressen gebruiken
    Testers dienen voor elke teststudent een uniek e-mailadres te gebruiken. Dit mag een fictief e-mail adres zijn. Wanneer dit niet gebeurt zijn de testen onbetrouwbaar.

Relevante documentatie

Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dit graag via hnstestteam@studielink.nl

Switch test

Op 26 juli  heeft de Switch test plaatsgevonden met 20 instellingen. Allereerst willen we alle betrokken instellingen bedanken voor hun inzet!

De start van de Switch verliep wat stroef, maar gelukkig konden er snel een aantal aanpassingen gedaan worden. Hierna konden de meeste instellingen de test succesvol uitvoeren. Met de instellingen waarbij dit nog niet lukte, is contact opgenomen. Al met al is de test redelijk positief verlopen en heeft het nuttige resultaten opgeleverd in voorbereiding op de livegang.

Vragen over de Switch test kunnen gesteld worden via hnstestteam@studielink.nl.

Device test
Op donderdag 20 september is de responsiveness” van het Nieuwe Studielink getest; in welke mate past HNS zich qua gebruikersinterface en gedrag aan, aan de gebruikte hard- en software van de mobiele cliënt. Hieronder vallen de mobiele formfactors zoals tablets en smartphones. HNS kent geen separate app en zal dus op mobiele devices gebruikt worden via de mobiele browser. De testrapportage is via de volgende link te raadplegen: Rapportage Device test