Op woensdag 17 april 2019 heeft er weer een webinar plaatsgevonden. Onderwerpen als release 1.0, change- en releaseproces, S&P en DVS kwamen aan bod. Projectmanager Walter Groen, projectleider Manon Blom, IT manager Machiel Pronk en changemanager Desiree Schipper zijn hierover aan het woord geweest. De webinar is terug te kijkenRead More →

Afgelopen week zijn de laatste hertesten uitgevoerd voor de DVS functionaliteit. Naar aanleiding van deze testresultaten is er een “GO” gegeven voor de livegang van DVS op de vernieuwde Studielink applicatie. Op deze pagina zijn nogmaals de belangrijkste aandachtspunten te vinden en kan je de voortgang van de livegang volgen.Read More →

Afgelopen periode hebben de nodige verschuivingen plaatsgevonden omtrent de testplanningen en live-gang data. Dit heeft gevolgen gehad voor de gehele planning van de naleveringen binnen het HNS project. Het onderstaande overzicht geeft de huidige planning weer voor de komende periode betreft het testen en uitrollen van naleveringen op productie. DVSRead More →

Eerder is gecommuniceerd dat de testtrajecten van Collegegeldhalvering en Herinschrijven op verschillende data van start zouden gaan en parallel aan elkaar zouden plaatsvinden. Voor de testers zou dit echter betekenen dat diverse testscenario‚Äôs tweemaal getest zouden moeten worden. Voortschrijdend inzicht heeft daarom doen besluiten om deze twee testtrajecten te combineren.Read More →