Tijdens het samenvoegen van studenten accounts is opgemerkt dat er een msg04 verwacht kan worden met een afmelding van het account (‘deletion’ i.p.v.  het huidige ‘update). Echter, het verbreken van een Studielink relatie is een functionaliteit/story die pas in HNS versie 1.0 zal worden opgeleverd. Het proces fungeert hetzelfde alsRead More →

De afgelopen tijd is de functionaliteit ‘herinschrijven’ ontwikkeld voor de vernieuwde Studielink applicatie. In de week van 10 december zal het Detailtestplan Herinschrijven worden gedeeld met de keten. In januari zal deze functionaliteit beschikbaar zijn voor een ketentest. Wij zouden de ketentest ‘herinschrijven’ graag met 1 instelling per SIS willen testen.Read More →

In de maand november is de livegang van de vernieuwde Studielink applicatie geëvalueerd met de onderwijsinstellingen. In totaal hebben 42 dossierhouders de online vragenlijst ingevuld. Alle antwoorden zijn verzameld, geanalyseerd en verwerkt in een evaluatierapport. Het rapport is in de stuurgroep van 6 december behandeld en geaccordeerd. Het rapport isRead More →

De afgelopen periode hebben QDelft, de instellingen en Studielink meermaals het proces rondom samenvoegen van studentaccounts getest. Vandaag is de functionaliteit ‘Samenvoegen accounts’ in gebruik genomen op productie. Hierbij lichten wij kort de werkwijze toe: Er is een overzicht bijgehouden van instellingen waar deze functionaliteit wel/niet succesvol mee is getest;Read More →