Bij deze informeren we jullie over de uitkomsten van de geïntegreerde ketentest herinschrijven en collegegeldhalvering fase 3. Testperiode en scope De testtrajecten voor herinschrijven (vanuit het project Het Nieuwe Studielink) en voor fase 3 van de collegegeldhalvering zijn gecombineerd, aangezien deze processen direct op elkaar ingrijpen. Door het doen vanRead More →

Eerder is gecommuniceerd dat de testtrajecten van Collegegeldhalvering en Herinschrijven op verschillende data van start zouden gaan en parallel aan elkaar zouden plaatsvinden. Voor de testers zou dit echter betekenen dat diverse testscenario’s tweemaal getest zouden moeten worden. Voortschrijdend inzicht heeft daarom doen besluiten om deze twee testtrajecten te combineren.Read More →

De benodigde fixes voor herinschrijven hebben plaatsgevonden en kunnen vanaf 11 maart 2019 getest worden. Daarom vindt er vanaf 11 maart 2019 opnieuw een ketentest Herinschrijven plaats, die twee weken duurt. Vervolgens zal de functionaliteit herinschrijven in de week van 25 april 2019 op productie beschikbaar zijn. Oproep: is jouwRead More →

In de periode 14 t/m 18 januari 2019 is de ketentest uitgevoerd inzake de functionaliteit Herinschrijven. De testweek zelf is, ondanks een klein opstartprobleem, goed verlopen. Helaas moet er echter geconcludeerd worden dat de functionaliteit voor herinschrijven nog niet productierijp is. Tijdens het testen zijn meerdere issues geconstateerd. Ten eersteRead More →