De tweede monitor om de gereedheid van betrokkenen bij het project Het Nieuwe Studielink in kaart te brengen is afgerond. We willen de instellingen wederom hartelijk bedanken voor hun medewerking! De definitieve rapportage is hier te raadplegen: 180509 Monitor Rapportage April 2018 V1.0.  Read More →

Om de gereedheid van betrokkenen bij het project ‘Het Nieuwe Studielink’ in kaart te brengen is er op basis van de blauwdruk een monitor uitgevoerd. De monitor toont of de gewenste resultaten zoals opgenomen in de blauwdruk, tijdig zijn gerealiseerd. Tussen 24 januari en begin februari is een enquête ingevuldRead More →

De blauwdruk is een instrument waarmee de gereedheid van alle betrokkenen voor go-live van HNS kan worden gemonitord. De meest recente versie van de masterblauwdruk is hier te vinden: HNS Blauwdruk en monitoring v1.6Read More →