Er is een nieuwe versie van de Handleiding Dashboard Instellingen beschikbaar. In deze aangepaste versie is informatie toegevoegd betreft de naleveringen Herinschrijven en DVS. De meest recente conceptversie van de handleiding is hier te downloaden: Handleiding Dashboard Instellingen V095 RC3 Stichting Studielink waarborgt de kwaliteit en volledigheid van de handleiding.Read More →

Graag willen wij met betrekking tot de inrichting van het Dashboard Studielink nog een aantal zaken onder de aandacht brengen. Onderstaande is al eerder gecommuniceerd via het document impact genomen besluiten en het document handleiding inrichting dashboard, maar evengoed lichten wij nog een aantal zaken uit. Werking betaaldatum vanaf enRead More →

Het is belangrijk dat instellingen die opleidingen hebben waarvoor een numerus fixus voor het studiejaar 2019-2020 geldt, dit zo snel mogelijk inrichten in Het Nieuwe Studielink. Dit kan worden ingericht in het instellingendashboard op het tabblad ‘Fixus’. De ingerichte fixusopleidingen worden vanuit Studielink periodiek aan Studiekeuze123 en DUO doorgegeven. DUORead More →