Er is een nieuwe versie van de Handleiding Dashboard Instellingen beschikbaar. In deze aangepaste versie is informatie toegevoegd betreft de naleveringen Herinschrijven en DVS. De meest recente conceptversie van de handleiding is hier te downloaden: Handleiding Dashboard Instellingen V095 RC3 Stichting Studielink waarborgt de kwaliteit en volledigheid van de handleiding.Read More →

Het Studielink Kenniscentrum is bezig geweest met het opstellen van diverse procesbeschrijvingen. De volgende procesbeschrijvingen zijn inmiddels op het Platform Studielink terug te vinden: Account en inloggen Inschrijven Student wil stoppen DM, andere betaalwijze en BBC DIM Vooropleiding De procesbeschrijvingen voor herinschrijven, numerus fixus en DVS zullen op later momentRead More →

Het Studielink Kenniscentrum is bezig met het ontwikkelen van stappenplannen van alle processen in Het Nieuwe Studielink. Omdat meerdere instellingen hier al om vragen, worden de stappenplannen die reeds klaar zijn bij deze alvast gepubliceerd. Het betreft kladversies waaraan mogelijk nog aanpassingen zullen worden gedaan. Vanaf 10 oktober zullen deRead More →