De S&P-ketentest van de vernieuwde Studielink applicatie is in volle gang. Om jullie te informeren over het verloop van de testperiode is er een tussenrapportage van de ketentest opgesteld. De rapportage is te raadplegen via de volgende link:┬áTussenrapportage 1 S&P-KetentestRead More →

Afgelopen maandag zijn de deelnemers van de ketentest Selectie & Plaatsing van start gegaan met het uitvoeren van de ketentest. De deelnemers hebben de testbenodigdheden ontvangen. Deze testbenodigdheden zijn op te vragen bij het Testteam van Studielink. Binnenkort wordt een eerste tussenrapportage met daarin een stand van zaken gedeeld viaRead More →

Op woensdag 14 november jl. vond de themabijeenkomst Selectie en Plaatsing (S&P) plaats. Tijdens deze bijeenkomst, die ook via de livestream te volgen was, is een korte terugblik gegeven op de periode sinds livegang en de huidige stand van zaken. De deelnemers zijn ge├»nformeerd over de functionaliteit van S&P inRead More →

Op woensdag 14 november 2018 vindt de themabijeenkomst voor Selectie en Plaatsing plaats. Op deze dag staan we stil bij de tweede deeloplevering van Studielink, waarin de S&P-functionaliteit een belangrijk onderdeel vormt. Tevens zal het eerste onderdeel van de bijeenkomst via een livestream te volgen zijn, waarin algemener wordt stilgestaanRead More →