Op 5 december 2018 is de ketentest Selectie & Plaatsing (S&P) formeel afgerond. We willen de instellingen die hebben deelgenomen aan de S&P Ketentest danken voor hun inzet! Naar aanleiding van de resultaten van de ketentest is er een testrapportage opgesteld. Deze rapportage is hier te bekijken. Mochten er naarRead More →

De S&P-ketentest van de vernieuwde Studielink applicatie is in volle gang. Om jullie te informeren over het verloop van de testperiode is er een tussenrapportage van de ketentest opgesteld. De rapportage is te raadplegen via de volgende link:¬†Tussenrapportage 1 S&P-KetentestRead More →

Afgelopen maandag zijn de deelnemers van de ketentest Selectie & Plaatsing van start gegaan met het uitvoeren van de ketentest. De deelnemers hebben de testbenodigdheden ontvangen. Deze testbenodigdheden zijn op te vragen bij het Testteam van Studielink. Binnenkort wordt een eerste tussenrapportage met daarin een stand van zaken gedeeld viaRead More →