FAQ – Communicatie richting studenten

FAQ – Communicatie richting studenten

Hoe kan ik studenten informeren over de downtime van Studielink?
Omdat we verwachten dat de instellingen via hun website willen informeren over het niet beschikbaar zijn van Studielink hebben we een tekst (Nederlands en Engels) opgesteld die gebruikt kan worden op de instellingswebsite. Daarnaast is er een afbeelding ontwikkeld die gepubliceerd kan worden. Beide documenten zijn hier te bekijken. Daarnaast kan er op de eigen informatiekanalen een animatie geplaatst worden waarmee studenten worden geïnformeerd over de livegang van Studielink.
Via welke informatiekanalen worden studenten geïnformeerd?
De studenten worden door Studielink op een aantal wijzen geïnformeerd:

  • Email. In de week van 17 september hebben alle niet-DigiD studenten een mail vanuit Studielink ontvangen. Hierin zijn zij geïnformeerd over de sluiting van Studielink tussen 1 – 10 oktober en hebben zij instructies ontvangen waarmee zij ook in de vernieuwde Studielink-applicatie van hun account gebruik kunnen maken. Meer informatie kan hier gelezen worden.
  • Melding Studielink. Sinds begin september verschijnt er bovenaan studielink.nl een grijze balk, waarin melding gemaakt wordt van de onbereikbaarheid van Studielink tussen 1 – 10 oktober.
  • Info.studielink. Op info.studielink.nl is tekst en uitleg geplaatst over de ‘down time’ van Studielink in oktober.
  • Twitter. Op Twitter is door Studielink melding gemaakt van de onbereikbaarheid van Studielink tussen 1 – 10 oktober.
  • Storingspagina. Tussen 1 oktober 00:00 uur en 10 oktober 9:00 uur zal de storingspagina verschijnen wanneer studenten studielink.nl bezoeken. Zij zullen deze tekst te zien krijgen.
  • Factsheets. Alle dossierhouders en ketenpartners hebben een of meerdere factsheet(s) ontvangen, waarin staat beschreven wat de onbereikbaarheid van Studielink voor zowel de student (Nederlands & Engels) als de organisatie zelf betekent.
  • Animaties. Momenteel worden er twee animaties ontwikkeld. Eén animatie informeert studenten over de onbereikbaarheid van Studielink en is bedoeld om te tonen aan de student tot 10 oktober 9:00 uur. De andere animatie informeert studenten over de stappen die zij dienen te zetten om te kunnen inloggen op Studielink, zowel voor nieuwe als zittende studenten. Deze animatie is bedoeld om te tonen aan de student vanaf 10 oktober 9:00 uur. Zodra de filmpjes beschikbaar zijn, worden deze met de keten gedeeld. De tweede animatie komt op 5 oktober beschikbaar.
  • Stappenplannen en screencastst. Voor studenten worden stappenplannen en screencasts gemaakt. Een aantal stappenplannen is al in concept gepubliceerd, dit kan hier gevonden worden.
Hoe kan ik studenten met een Studielink-account informeren over het feit dat zij hun gebruikersnaam en wachtwoord na 30 september niet meer kunnen opvragen?

Studenten die over een bestaand account beschikken in Studielink, maar geen gebruik maken van DigiD, hebben op 19 of 20 september een e-mail ontvangen van Studielink. In deze e-mail informeren wij de studenten over het feit dat zij hun gebruikersnaam en wachtwoord na 30 september niet meer kunnen opvragen. In de e-mail is een instructie meegegeven voor deze studenten, zodat zij vanaf 10 oktober gebruik kunnen maken van hun bestaande Studielink-account.

Studenten die een actief VtI hebben en beschikken over een Studielink-account, maar hierbij niet van DigiD gebruik maken om in te loggen hebben de e-mail ontvangen. Per account is bepaald in welke taal de student de mail dient te ontvangen (Nederlands, Engels of Duits). In totaal hebben ongeveer 95.000 studenten een email ontvangen. De e-mail is verzonden vanuit noreply@studielink.nl. Klik hier voor de Nederlandse, Engelse en Duitse tekst van de e-mail.

Het is mogelijk dat studenten instellingen benaderen om hun gebruikersnaam en wachtwoord te achterhalen, omdat ze dit niet voor 1 oktober hebben gedaan. Daarom is er een hand-out opgesteld waarin stapsgewijs uitgelegd wordt hoe de instellingsmedewerker de student hierbij verder kan helpen. De hand-out is via de volgende link te raadplegen: 180919 Handout voor instellingen inloggen met oude gebruikersnaam.

Terug naar: FAQ Overzicht