FAQ – Datamigratie

FAQ – Datamigratie

Wat wordt overgezet in HNS?
Dit antwoord volgt later.

Wanneer vindt de laatste proefconversie plaats?
De laatste proefconversie vindt plaats van 24 september tot en met 29 september.

Wanneer is de datamigratie klaar?
De volledige datamigratie is op 5 oktober klaar.

Aandachtspunten bij migratie
Op 18 mei 2018 is een kopie van de database van het huidige Studielink geplaatst op het Dashboard Instellingen van de vernieuwde Studielink-applicatie. Alle inrichting zoals toen het geval was, is overgenomen naar het Dashboard Instellingen. Het kan zo zijn dat er bij een instellingen na 18 mei wijzigingen op het huidige Studielink zijn doorgevoerd. Het is van belang dat deze wijzigingen handmatig óók op het Dashboard Instellingen worden doorgevoerd. Bij de inrichting van het Dashboard Instellingen is van belang dat de variantcodes van de studiejaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 gelijk zijn aan de codes in het huidige Studielink. Alleen voor het studiejaar 2019-2020 zijn wijzigingen mogelijk zonder dat het de datamigratie in de weg zijn tijdens livegang. 

Terug naar: FAQ Overzicht