Impact besluiten

Impact besluiten

Document ‘Impact genomen besluiten’ uitgebreid

Het document ‘Impact genomen besluiten HNS’ is uitgebreid. De volgende informatie is toegevoegd: Informatie over voorgenomen besluiten en de impact daarvan. Dit zijn besluiten waarover de Stuurgroep nog geen definitief besluit heeft genomen. Informatie over gewijzigde functionaliteit. Het gaat hierbij om veranderingen in de werking van HNS die niet metRead More →

2 comments

Impact genomen besluiten

Stichting Studielink analyseert regelmatig de impact van de tot nu toe genomen besluiten in het kader van HNS. We bieden deze analyse in de vorm van een werkboek aan, zodat onderwijsinstellingen dit kunnen gebruiken ter voorbereiding op de overgang naar HNS. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. 180816 Impact (voor)genomen besluitenRead More →

0 comments