Monitor

Monitor

Monitor rapportage september 2018
De monitor rapportage van september is afgerond. Dit is voorlopig de laatste monitor die wordt uitgevoerd wat betreft het project Het Nieuwe Studielink. Alle instellingen worden bedankt voor hun medewerking! De definitieve rapportage is hier te raadplegen: Monitor Rapportage September

Monitor rapportage juli 2018
De monitor rapportage van juli is na enige vertraging inmiddels ook gereed. We bedanken alle instellingen voor hun medewerking. Lees hier de rapportage: Monitor rapportage Juli

Monitor rapportage mei 2018
De derde monitor van het project Het Nieuwe Studielink is afgerond. Alle instellingen worden wederom bedankt voor hun medewerking! De definitieve rapportage is hier te raadplegen: Monitor Rapportage mei 2018

Monitor Rapportage April 2018
De tweede monitor om de gereedheid van betrokkenen bij het project Het Nieuwe Studielink in kaart te brengen is afgerond. We willen de instellingen wederom hartelijk bedanken voor hun medewerking! De definitieve rapportage is hier te raadplegen: 180509 Monitor Rapportage April 2018 V1.0

Rapportage Nul Monitor
Om de gereedheid van betrokkenen bij het project ‘Het Nieuwe Studielink’ in kaart te brengen is er op basis van de blauwdruk een monitor uitgevoerd. De monitor toont of de gewenste resultaten zoals opgenomen in de blauwdruk, tijdig zijn gerealiseerd. Tussen 24 januari en begin februari is een enquête ingevuld door alle aangemerkte dossierhouders. Deze eerste monitor bevat slechts een beperkt aantal resultaten en dient voornamelijk als proefmonitor. Het doel van de proefmonitor is dat de instellingen bekend raken met de werkwijze. Zie voor de volledige rapportage, inclusief de voortgang van de blauwdruk aan de kant van Qdelft en Stichting Studielink, het volgende document: 15021028 Monitor rapportage v1.0.