Nieuws

Nieuws

Mededelingen, aankondigingen en updates over HNS.

Samenvoegen en Msg04

Tijdens het samenvoegen van studenten accounts is opgemerkt dat er een msg04 verwacht kan worden met een afmelding van het account (‘deletion’ i.p.v.  het huidige ‘update). Echter, het verbreken van een Studielink relatie is een functionaliteit/story die pas in HNS versie 1.0 zal worden opgeleverd. Het proces fungeert hetzelfde alsRead More →

0 comments

Ketentest herinschrijven

De afgelopen tijd is de functionaliteit ‘herinschrijven’ ontwikkeld voor de vernieuwde Studielink applicatie. In de week van 10 december zal het Detailtestplan Herinschrijven worden gedeeld met de keten. In januari zal deze functionaliteit beschikbaar zijn voor een ketentest. Wij zouden de ketentest ‘herinschrijven’ graag met 1 instelling per SIS willen testen.Read More →

0 comments

Evaluatierapport Go Live Studielink

In de maand november is de livegang van de vernieuwde Studielink applicatie geëvalueerd met de onderwijsinstellingen. In totaal hebben 42 dossierhouders de online vragenlijst ingevuld. Alle antwoorden zijn verzameld, geanalyseerd en verwerkt in een evaluatierapport. Het rapport is in de stuurgroep van 6 december behandeld en geaccordeerd. Het rapport isRead More →

0 comments

Aanpak samenvoegen

De afgelopen periode hebben QDelft, de instellingen en Studielink meermaals het proces rondom samenvoegen van studentaccounts getest. Vandaag is de functionaliteit ‘Samenvoegen accounts’ in gebruik genomen op productie. Hierbij lichten wij kort de werkwijze toe: Er is een overzicht bijgehouden van instellingen waar deze functionaliteit wel/niet succesvol mee is getest;Read More →

0 comments

Start Studielink Incident Manager

Sinds de livegang van de vernieuwde Studielink applicatie hebben we te maken met veel issues rondom de nieuwe applicatie. Om een goed overzicht te houden op de issues, het oplossen en het prioriteren van de issues is besloten om tijdelijk een Incident Manager aan te stellen. Waar gaat de IncidentRead More →

0 comments

Meldingen weer zichtbaar in oude brokerlog

Tijdens de themabijeenkomst S&P hebben instellingen aangegeven dat het prettig zou zijn als de berichten naar studenten in de oude brokerlog zichtbaar zouden zijn. Daarom heeft CACI op donderdag 15 november deze functionaliteit weer aangezet, waardoor de mededelingen weer zichtbaar zijn voor alle dashboard gebruikers die dit voorheen ook kondenRead More →

0 comments

Releasenotes voortaan op Studielink Platform gepubliceerd

Vanochtend is RC8 opgeleverd op de productie omgeving van Studielink. Tot voor kort werden de Releasenotes via de projectwebsite gedeeld. Met de livegang van de vernieuwde Studielink applicatie zullen de Releasenotes voortaan op het Studielink Platform geplaatst worden. De Releasenotes zijn hier terug te vinden. Vragen over de Releasenotes kunnenRead More →

0 comments

Volg direct de status van Studielink omgevingen

Sinds een aantal weken is de vernieuwde Studielink applicatie live op productie. Graag willen wij alle instellingen inzicht geven in de meest actuele status van Studielink. Gebruikers kunnen zich daarom abonneren via http://statusstudielink.qdelft.nl/ Als abonnee op deze pagina ontvang je per mail een bericht over lopende incidenten, onderhoud en releases die plaatsvindenRead More →

0 comments

Informatie over incomplete machtiging

Zoals bekend is op 10 oktober 2018 de vernieuwde Studielink applicatie in gebruik genomen door studenten. Na openstelling van de vernieuwde applicatie is gebleken dat bij een aantal studenten onterecht de indicator ‘digitale machtiging is verstuurd naar de onderwijsinstelling’ verschijnt. Aangezien desbetreffende studenten in het oude Studielink nog geen machtigingRead More →

0 comments

Update: Levering managementinformatie

Gisteren zijn jullie geïnformeerd over de vertraging van levering van de Tel- en Sleutelbestanden. Graag willen wij jullie laten weten dat de incidenten verholpen zijn. De Tel- en Sleutelbestanden zijn zojuist op de Downloadserver en richting het TIG-platform geplaatst. Een van de incidenten heeft zich ook voorgedaan op de FOTO-bestanden. DaaromRead More →

0 comments

S&P in Studielink: Detailtestplan en deelname aan test

Zoals aangekondigd vindt tussen 19 november t/m 12 december de test voor Selectie en Plaatsing (S&P) in de vernieuwde Studielink applicatie plaats. Als eerste voorbereiding op deze testperiode is hier het Detailtestplan SenP HNS v1.0(DTP) te vinden. Het DTP beschrijft onder meer het doel van de test, de planning, deRead More →

0 comments

Update: Levering managementinformatie

Afgelopen maandag zijn jullie geïnformeerd over de planning van levering van managementinformatie. Bij de levering van de Tel- en Sleutelbestanden treedt een aantal incidenten op, wat leidt tot vertraging van levering van desbetreffende bestanden. Momenteel worden deze incidenten opgelost door Studielink en QDelft. Naar verwachting is de levering daarom metRead More →

0 comments

Update: levering managementinformatie

Vorige week zijn de dossierhouders en gebruikers van managementinformatie geïnformeerd over de levering van de managementinformatie van de vernieuwde Studielink applicatie. Deze week zullen de eerste bestanden gegenereerd worden vanaf de productie database van HNS. Dit is de planning voor deze week: ​​Dinsdag (in de loop van de dag) worden de FOTO-bestanden opRead More →

0 comments

Doorverwijslinks naar Studielink

Er is opgemerkt dat sommige instellingen op hun instellingswebsite de URL http://app.studielink.nl of https://app.studielink.nl gebruiken om studenten door te linken naar Studielink. Dit adres verwijst naar de oude Studielink applicatie van CACI. Deze URL wordt vaak gebruikt in combinatie met de BRIN-URL om studenten direct te verwijzen naar de instellingsomgeving binnenRead More →

0 comments

Animatie gebruik vernieuwde Studielink-applicatie

Studenten kunnen vanaf heden de vernieuwde Studielink-applicatie bereiken. Om studenten te informeren over de werking van de applicatie, is er een animatie geproduceerd. De animatie geeft studenten een instructie over de handelingen die zij dienen te volgen om van de Studielink-applicatie gebruik te kunnen maken. De animatie wordt op info.studielink.nlRead More →

0 comments

Wijziging in inzage Jira meldingen

Komende maandag 15 oktober wordt een verandering in het inzien van meldingen in Jira doorgevoerd. Op dit moment kunnen instellingen met een Jira account alle meldingen inzien. Dit komt voort uit de inrichting die nodig was voor de verschillende ketentests. Dit is onwenselijk voor productiemeldingen in verband met informatiebeveiligingsrichtlijnen. ErRead More →

0 comments

DVS volledig beschikbaar, brokerberichten oud Studielink

DVS is weer volledig beschikbaar voor gebruik, dus ook het Dashboard is weer toegankelijk voor gebruikers van DVS. Daarnaast willen we jullie nog wijzen op de andere functionaliteiten die nog in het oude Studielink beschikbaar zijn. DVS Functionaliteit in het oude Studielink De DVS functionaliteit van Studielink verloopt nog viaRead More →

0 comments

Animatie freezeperiode

Om studenten te informeren over de ‘freeze’ periode van Studielink, is er een animatie geproduceerd. De animatie zal op de storingspagina verschijnen tussen 1 – 10 oktober. Deze animatie kan ook worden gebruikt door instellingen op hun eigen informatiekanalen om studenten zo volledig mogelijk te informeren. De animaties zijn zowelRead More →

0 comments

Aandachtspunten inrichting Dashboard Instellingen

Graag willen wij met betrekking tot de inrichting van het Dashboard Studielink nog een aantal zaken onder de aandacht brengen. Onderstaande is al eerder gecommuniceerd via het document impact genomen besluiten en het document handleiding inrichting dashboard, maar evengoed lichten wij nog een aantal zaken uit. Werking betaaldatum vanaf enRead More →

0 comments

Detailinformatie HNS

Graag willen wij jullie informeren over een aantal zaken. Livegang HNS Op basis van de notitie van vorige week aan dossierhouders en de reacties die we daarop hebben ontvangen, hebben we het definitieve besluit genomen dat: De frontoffice voor studenten sluit op 30 september 23:59 uur. De midoffice sluit opRead More →

0 comments

Mijlpaal: Go-advies livegang HNS op 10 oktober!

Nadat de Wijzigings Advies Raad (WAR) en de Stuurgroep HNS vorige week al een unaniem Go-advies met betrekking tot de livegang afgaven, heeft ook het bestuur Studielink ingestemd met een livegang van Het Nieuwe Studielink in oktober. Dit is een mooie mijlpaal op de weg naar een nieuw Studielink! DeRead More →

0 comments

Terugkoppeling go/no-go moment

Voorafgaand aan 4 oktober 2018, de beoogde go-live datum van Het Nieuwe Studielink (HNS), zijn drie momenten gedefinieerd waarop expliciet en formeel besluitvorming plaatsvindt omtrent het live gaan van de applicatie. Het eerste moment heeft plaatsgevonden op 18 mei 2018. Vorige week heeft de stuurgroep HNS een besluit genomen tijdensRead More →

0 comments

Planning DVS

Om meer ruimte in de planning van het project te creëren heeft het projectteam het voorstel uitgewerkt om DVS later na de livegang van 4 oktober 2018 (naar verwachting februari 2019) in gebruik te nemen. De WAR heeft de stuurgroep geadviseerd en was eenduidig: de keuze tot uitstel van DVSRead More →

0 comments

Webinar 12 juli terugkijken

Op donderdag 12 juli heeft de projectmanager van HNS, Walter Groen, een webinar gegeven om instellingen op de hoogte te stellen van het advies vanuit de WAR en Stichting Studielink en uitleg te geven over welk advies hij neer gaat leggen bij de stuurgroep. De webinar is terug te kijkenRead More →

0 comments

Advies WAR tweede go/no-go moment

Op woensdag 11 juli jl. werd de WAR gevraagd een advies te geven met betrekking tot de voortgang van Het Nieuwe Studielink. Tijdens de WAR-vergadering hebben de leden, vertegenwoordigers van de instellingen, zich uitgesproken over de huidige status. Over het algemeen heeft de meerderheid op dit moment weinig vertrouwen inRead More →

2 comments