Releases

Releases

Lees op deze pagina alles over welke sprints zijn afgerond en bekijk wat er tot nu toe gebouwd is.

Alle informatie over de verschillende releases kan worden terug gevonden op het Studielink Platform – klik hier voor de Releasenotes. Vragen over de Releasenotes kunnen worden gesteld aan kenniscentrum@studielink.nl


 

Sprint 33

Sprint 33 stond in het teken van “What to do”. Binnen dit thema is gewerkt aan de volgende ontwikkelingen ten behoeve van Het Nieuwe Studielink: Binnen het dashboard voor de instellingen is er gewerkt aan: Wijzigen e-mailadres student; Student aanmeldingsgegevens versturen via koppelvlak; Opnieuw sturen uitgaande berichten. Voor de studentenRead More →

0 comments

Sprint 31

Sprint 31 stond in het teken van het thema ‘Ontketend’. Bekijk hier de Prezi van sprint 31:Read More →

0 comments

Sprint 29

Bekijk hier de Prezi van sprint 29:Read More →

0 comments

Sprint 27

Sprint 27 had het thema “It’s Alive!”. Binnen dit thema is gewerkt aan de volgende ontwikkelingen ten behoeve van Het Nieuwe Studielink: Binnen het dashboard voor de instellingen is er gewerkt aan: – Vooropleidingen; – Kolommen berichtentab; – Berichtenverkeer per student. Voor studenten is gerealiseerd: – Afmelden/uitschrijven na inschrijving; –Read More →

0 comments

Sprint 26

Bekijk de Prezi van Sprint 26 hier:Read More →

0 comments

Sprint 25

Sprint 25 had het thema “Antwoorden!”. In de afgelopen sprint is onder andere de Excel verwerking i.c.m. de vragenmodule ontwikkeld. Ook kan er nu een onderscheid gemaakt worden tussen opleidingsverzoeken per opleiding en per variant, waardoor studenten zich indien gewenst kunnen inschrijven voor verschillende alternatieve varianten van opleidingen. De PreziRead More →

0 comments

Terugblik sprint 24

Sprint 24 had het thema ‘Vragen’. Tijdens de sprint zijn er weer veel werkzaamheden verricht voor het Dashboard instellingen en de studenten. In het Dashboard instellingen zijn weer een aantal functionaliteiten gebouwd: – de vragenmodule – opleidingen en alternatieve opleidingen – wijzigen persoonsgegevens – wijzigen gebruiker – Msg04 – bevestigenRead More →

0 comments

Sprint 23: Poging verbruikt!

Na weer drie weken te hebben ontwikkeld is inmiddels sprint 23 afgerond. Tijdens deze sprint, met thema Poging verbruikt, werden weer diverse zaken ontwikkeld. Aan de kant van de instellingen in Studielink is er gewerkt aan de Tab studenten – verbruikte selectiemethoden. Ook zijn er werkzaamheden geweest voor de betaalmodule,Read More →

0 comments

Einde sprint 22, welkom sprint 23!

Op dinsdag 21 november jl. is sprint 22 geëindigd. Tijdens deze sprint, met als thema ‘Van fixus tot e-mail’, zijn er in de nieuwe Studielink applicatie weer functionaliteiten voor zowel de instellingen als voor de studenten ontwikkeld. Aan de instellingskant is er o.a. gewerkt aan het berichtenverkeer. Rondom het accountRead More →

0 comments

Terugblik sprint 21

Gedurende de maand oktober werd sprint 21 uitgewerkt: Numerus Fixit. De naam zegt het al, de focus van de werkzaamheden lag op de numerus fixus. Binnen het dashboard instellingen is er tijdens de sprint gewerkt aan: – het invoeren, kopiëren en wijzigen van Fixus opleidingen; – de status en foutmeldingenRead More →

0 comments

Einde sprint 20

Op woensdag 11 oktober 2017 is sprint 20 afgerond. Tijdens deze sprint, die de titel “Msg in a column” droeg, is vier weken gewerkt aan twee deelonderwerpen: betaling student en dashboard instellingen. Rond de betaling student waren de ontwikkelactiviteiten gericht op de betaalflows. Het is nu voor de student mogelijkRead More →

0 comments

Sprint 19 afgerond

Nadat in de vorige sprint een begin gemaakt was met Betaling, is er tijdens sprint 19 verder gewerkt aan dit onderdeel. Er zijn zowel functionaliteiten voor de studenten als de instellingen gebouwd. Daarnaast is een start gemaakt met het onderdeel ‘Instellingsbeheerders’. Het is nu voor studenten mogelijk om betaalgegevens inRead More →

0 comments

Sprint 18 gereed!

Betaling, een belangrijk onderdeel van Studielink! De zojuist afgeronde sprint (18) stond in het geheel in het teken van betaling. Er zijn zowel functionaliteiten voor de studenten als de instellingen gebouwd. Zo is het nu mogelijk voor studenten om betaalgegevens in te geven. Alle berichten die hieruit voortvloeien (Msg 03,Read More →

0 comments

Sprint 17 afgerond: Betaalproces (deels) gebouwd

Op dinsdag 8 augustus is sprint 17 afgerond. Deze sprint, gekenmerkt onder de naam “Stufie”, stond in het teken van: Inrichting betaalvormen Inrichting teksten betaalvormen Toevoegen betalingsperiode Verwerken berichten vanuit DUO Zoals de titel van de sprint al duidelijk maakte, is er de afgelopen weken gewerkt aan het onderdeel ‘Betalen’.Read More →

0 comments

Einde sprint 16 – welkom sprint 17!

Op dinsdag 18 juli jl. is sprint 16 afgerond. Deze sprint, die de naam “DigiD en Beheer” droeg, had drie subonderwerpen: – inloggen met DigiD – SKC – Dashboard instellingen Er is tijdens deze sprint met name gebouwd aan de functionaliteit ‘inloggen met DigiD’, maar ook de functionaliteit ‘Inrichten Studiekeuzecheck’Read More →

0 comments

Sprint 13 & 14 gereed!

De afgelopen weken stonden sprint 13 & 14 op de agenda. Tijdens deze twee sprints is weer een hoop functionaliteit ontwikkeld. Sprint 13: BackToTheFuture Gedurende deze sprint stonden 4 deelonderwerpen centraal: – tijdreizen (op de Studielink testomgeving) – het inlezen van referentietabellen – het toevoegen van opleidingsvragen van instellingen bijRead More →

3 comments

Blog: Sprint 13

In de, dan nog redelijk koele, “Villa 3” ruimte van QDelft nemen we plaats voor alweer de 13e sprint review van het nieuwe Studielink. Het is volle bak, alle stoelen zijn bezet en daarnaast schuiven virtueel Studielink collega’s in Utrecht aan. De opzet van de 1 uur durende sprint reviewRead More →

0 comments

Sprint 13 afgerond – Back to the Future

Sprint 13 heeft de titel Back to the Future gekregen, omdat een belangrijk onderdeel van deze sprint het tijdreizen was. Door de functionaliteit tijdreizen te gebruiken kunnen instellingen zowel terug- als vooruit kijken in de Studielink applicatie. Daarnaast zijn de referentietabellen succesvol ingelezen en heeft er een redelijk grote datamigratieRead More →

0 comments

Vooruitblik: Sprint 13

Sprint 13 heeft als titel “Back to the Future” gekregen. Tijdens deze sprint staat de ontwikkeling van vier functionaliteiten centraal: – tijdreizen – aangeven gewenste startdatum opleiding – verzoek tot inschrijving inzien – inlezen referentietabellen Deze sprint zal op 16 mei afgerond worden.Read More →

0 comments

Sprint 12 afgerond

Gedurende de afgelopen weken is hard gewerkt aan de ontwikkeling van sprint 12. Binnen sprint 12 is er gewerkt worden aan de inrichting van het collegejaar door instellingen. De instelling heeft binnen Het Nieuwe Studielink de mogelijkheid om profielen aan te maken, welke binnen een collegejaar gekoppeld kunnen worden aanRead More →

2 comments

Vooruitblik: Sprint 12

Binnen sprint 12 zal er gewerkt worden aan de inrichting van het collegejaar door instellingen. De instelling heeft binnen Het Nieuwe Studielink de mogelijkheid om profielen aan te maken, welke binnen een collegejaar gekoppeld kunnen worden aan opleidingen. Op deze wijze wordt de inrichting van een nieuw collegejaar een overzichtelijkeRead More →

0 comments

Demo sprint 10

Op 14 maart jl. is sprint 10 afgerond. Bekijk in de presentatie hoe de bouw van Het Nieuwe Studielink vordert.Read More →

0 comments

Vooruitblik: sprint 10

Na de afronding van sprint 9, is op 22 februari sprint 10 van start gegaan. In deze sprint, die duurt tot 14 maart, zal er verder gewerkt worden aan het dashboard voor instellingen. Zo kan er na deze sprint in het dashboard gezocht worden naar studenten en kunnen er gegevensRead More →

0 comments

Sprint 9 afgerond

Op 21 februari is sprint 9 afgerond. In sprint 9 stond het onderwerp “Bericht in beeld” centraal. Er zijn tijdens deze sprint verschillende ontwikkelingen doorgevoerd die te maken hebben met het berichtenverkeer in Studielink. De focus lag hierbij met namen op de berichtenuitwisseling tussen het Student Informatie Systeem (SIS) enRead More →

0 comments

Demo sprint 9

Op 21 februari is sprint 9 afgerond. Bekijk in de presentatie hoe de bouw van Het Nieuwe Studielink tot nu toe verloopt!Read More →

2 comments

Demo sprint 8

Op 31 januari is sprint 8 afgerond. Bekijk hoe de bouw van Het Nieuwe Studielink tot nu toe is verlopen!Read More →

0 comments

Vooruitblik: sprint 9

Na de afronding van sprint 8 is vorige week een start gemaakt met sprint 9. In deze sprint staat het onderwerp ‘Bericht in beeld’ centraal. In het dashboard wordt het eerste scherm gebouwd zodat berichten ingezien kunnen worden. Tevens zal er gewerkt worden aan het bericht dat de instelling naar StudielinkRead More →

0 comments

Sprint 8 afgerond

Gedurende de afgelopen sprintperiode is sprint 8 gerealiseerd. Tijdens deze sprint stonden 3 onderwerpen centraal: het ontwikkelen van monitoring & routing van het ontkoppelpunt; het vullen van de stamtabellen; het implementeren van de stamtabellen. De ontwikkelaars zijn daarnaast bezig geweest met het ontwikkelen van de beheerdersomgeving voor de instellingen. HetRead More →

1 comment