Testen

Testen

De herbouw en implementatie van Het Nieuwe Studielink is een ketenproject, waarin de verschillende partijen in de keten (instellingen, SIS leveranciers, Banken, IND en DUO) in alle fasen van het project deelnemen aan het testen. De samenwerking tussen en afstemming met de verschillende ketenpartners is dan ook een cruciale succesfactor voor het welslagen van het project. Dit geldt ook voor het testen in het kader van Het Nieuw Studielink. De voor Het Nieuwe Studielink te ontwikkelen programmatuur en processen dienen op gestructureerde wijze getest worden. Alle partijen in keten hebben een rol bij de verschillende soorten van testen die (zullen) worden uitgevoerd.

In het Mastertestplan worden de aanpak, de randvoorwaarden en de uitgangspunten ten aanzien van het testen van Het Nieuwe Studielink beschreven, evenals de algemene afspraken over de testplanning en testorganisatie. Dit plan is opgesteld door Studielink in samenwerking met QDelft.

Hieronder is een overzicht van de testplanning te zien:

Ga direct naar:

Gebruikers Acceptatie Testen

Ketentest

Finale Test

 

Voor vragen en opmerkingen over testen kan contact worden opgenomen met hnstestteam@Studielink.nl